Ochrana klimatu

Nedílná součást každodenního života v našem podniku

„Doufáme, že naše vlastní odpovědné chování povzbudí ostatní podniky k důslednějšímu přístupu k ochraně klimatu a energetické účinnosti.“

Philip Harting
Předseda představenstva

Nedílnou součástí naší firemní filozofie jsou zvyšování energetické účinnosti a ekologické hospodaření.

Technologická skupina HARTING je součástí Partnerství pro ochranu klimatu, energetickou účinnost a inovace. Tuto iniciativu založila Německá hospodářská a obchodní komora (DHIK) ve spolupráci se Spolkovým ministerstvem životního prostředí. Zavazuje německé hospodářství ke zlepšení ochrany klimatu a energetické účinnosti.

Společnost HARTING je již deset let průkopníkem v oblasti ochrany klimatu