Ochrana životního prostředí a systém environmentálního managementu

 Zodpovědné chování zaměřené na budoucnost

Klíčem k našemu úspěšnému vývoji je závazek k ochraně životního prostředí a klimatu. Podniky musejí být schopné nést odpovědnost za důsledky svého jednání – dnes i v budoucnosti.

Na základě tohoto vědomí se zavazujeme dodržovat následující zásady trvale udržitelného jednání:

  • Společnost HARTING staví bezpečnost a ochranu lidí a životního prostředí do centra své podnikatelské činnosti. Abychom mohli naše slova převést do praxe, poskytneme potřebné zdroje a budeme průběžně hledat další řešení a přezkoumávat výsledky naší činnosti.
  • Společnost HARTING školí své zaměstnance, aby se chovali zodpovědně k životnímu prostředí.

Certifikáty „Environmentální management a udržitelnost“

Ochrana životního prostředí

Ekologický program a systém environmentálního managementu technologické skupiny HARTING je od roku 1996 v německých pobočkách nepřetržitě certifikován podle nařízení ES o ekologickém auditu (EMAS).