Han® S: Jednopólový konektor pro přední montáž speciálně vyvinutý pro systémy skladování energie (ESS)

Trh v oblasti skladování energie se za poslední roky velmi rychle vyvíjí. Celosvětové diskuse o ekologické stopě jistě dodaly celkovému vývoji další impuls. Udržitelného využívání obnovitelných zdrojů energie lze dosáhnout pouze prostřednictvím systémů skladování energie, protože umožňují časově zpožděné a na poptávku orientované využívání energie vyrobené z obnovitelných zdrojů. Konektory urychlují montáž systémů skladování energie založených na bateriových jednotkách.

S konektorem Han® S nabízí portfolio Han® společnosti HARTING poprvé konektorové řešení pro čelní montáž modulů pro skladování energie. Jedná se o preferované řešení nákladově optimalizované kabeláže na trhu. Nová řada konektorů poskytuje uživatelům optimální bezpečnost, protože konstrukce splňuje všechny technické požadavky a nejnovější normy UL 4128 pro stacionární systémy skladování energie. To znamená, že nové konektory Han® S splňují nejvyšší standardy požadované trhem.

HARTING Han® S - Secure plug-in connections for modular battery storage

Nový jednopólový konektor může pracovat se jmenovitými proudy až 200 A při napětí 1500 V. Současně zajišťuje bezpečnou instalaci díky kontaktům s ochranou proti nebezpečnému dotyku s různými typy zakončení (šroub M8 nebo přípojnice) a viditelné kontrole stavu zajištění. Vedle toho je výrobek odolný proti vibracím a je nabízen ve dvou různých barvách, červené (+) a černé (-). Obsahuje také mechanický kódovací systém, který znemožňuje chybné zapojení polarity. Díky tomu je nový konektor optimálním řešením pro práci s velkým množstvím bateriových modulů, protože uživatelé se mohou spolehnout na bezpečnost při vysoké rychlosti výroby.

S novým systémem Han® S nabízí společnost HARTING vedle osvědčeného řešení připojování „naslepo“ v zadní části rozvaděčů také vysoce kvalitní připojení pro čelní montáž v systémech pro skladování energie. V obou případech je možné dodat konektory, které jsou předem osazeny kabely v souladu se specifickými požadavky zákazníka.