Společenská odpovědnost

Etické chování je v rodinném podniku HARTING hluboce zakořeněno už od jeho založení v roce 1945. S naší vizí „Chceme vytvářet hodnoty pro lidi“ budujeme základ pro dosažení cílů naší společnosti, které se zaměřují mimo jiné na efektivitu a udržitelnost.

Tyto hodnoty jsou nedílnou součástí naší společnosti a při každodenní práci se jimi řídí přibližně 6.500 zaměstnanců. O tom, že téma CSR chápeme správně, svědčí rozličná ocenění, která jsme získali. Jedná se mimo jiné o cenu Railsponsible CSR Award nebo opakované ocenění našeho závazku k CSR „zlatým“ statusem od ratingové agentury EcoVadis. Zkratka CSR (Corporate Social Responsibility) označuje společenskou odpovědnost firem.

Ve společnosti HARTING přebíráme společenskou odpovědnost tím, že zvažujeme ekonomické, technologické, sociální i ekologické dopady rozhodnutí a jednání našeho podniku. V místech svého působení společnost HARTING v rámci svých možností a oblastí činnosti dobrovolně přispívá k blahobytu a udržitelnému rozvoji naší globální společnosti. Řídíme se obecně uznávanými etickými hodnotami a zásadami, zejména čestností, poctivostí a respektem k lidské důstojnosti.

Certifikovaný systém řízení CSR

Společnost HARTING se v rámci společenské odpovědnosti (CSR) řídí mezinárodní normou ISO 26000 „Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti“ a v následujících pobočkách disponuje certifikovaným systémem řízení CSR:

  • HARTING Deutschland GmbH & Co. KG
  • HARTING Electric GmbH & Co. KG
  • HARTING Electronics GmbH
  • HARTING Stiftung & Co. KG.

Základ této certifikace tvoří rakouské nařízení ONR 192500 a španělské specifikace RS 10, které pokrývají základní témata normy ISO 26000 a stanovují jasné požadavky na implementaci. Norma ISO 26000 není určena k certifikaci, protože obsahuje pouze pokyny.

Etický kodex sdružení ZVEI

Společnost HARTING se rovněž zavazuje dodržovat etický kodex německého Ústředního sdružení elektrotechnického a elektronického průmyslu (ZVEI), který definuje zásady společensky odpovědného řízení podniku a vychází z normy ISO 26000.

Náš oceňovaný závazek k CSR

Závazek technologické skupiny HARTING v oblasti společenské odpovědnosti firem byl v roce 2017 uznán a oceněn iniciativou železničního průmyslu Railsponsible a v roce 2015 cenou „Supplier Sustainability Award 2015“ udělenou společností Bombardier Transportation.

Společnost HARTING Stiftung & Co. KG kromě toho už počtvrté v řadě získala „zlatý“ status od ratingové agentury EcoVadis. Tím se řadíme mezi pět procent výrobců elektronických komponentů, kteří si v oblasti CSR drží přední pozici.

HARTING získává cenu „Railsponsible CSR Award“ od evropské iniciativy železničního průmyslu