Soustřeďme se na to, co je důležité

Jak stroj nebo zařízení po vyrobení rozdělit, aby ho uživatel mohl v krátké době a s co nejmenšími prostředky uvést do provozu? Hledání odpovědi na tuto otázku je při vývoji nové generace strojů až druhotným krokem. 

Modulární konstrukce nabízí slibnou perspektivu: Vývojáři rozdělují stroje nebo systémy do funkčních skupin, které se instalují samostatně a teprve na místě instalace je spojují do funkčních celků nebo výrobních linek.

Flexibilní technologie připojení

Takový modulární přístup je možný pouze s flexibilní technologií připojení: Průmyslové konektory dovolují vytvořit jednoduché a spolehlivé elektrické rozhraní mezi funkčními jednotkami. Umožňují také přenos dat, signálů a/nebo energie. 

Zvolené konektory musejí být také univerzální, škálovatelné a připravené pro budoucí rozšíření. Modulární konektory jsou tedy ideálním řešením pro mnoho rozhraní v modulárních strojích nebo zařízeních. Společnost HARTING nabízí komplexní portfolio výrobků pro tyto aplikace.

Han-Modular®

Konektory Han-Modular® jsou vhodné řešení pro všechna běžná napájecí, řídicí, signální a datová připojení. Strojní inženýři se tak mohou soustředit na podstatné technické aspekty a splnění příslušných požadavků:

Patří mezi ně elektrické vlastnosti, jako jsou jmenovité napětí, proudová zatížitelnost, rychlost přenosu dat a EMC charakteristiky kontaktních vložek a pouzder, potřebný prostor a hmotnost rozhraní, ale také snadná montáž a manipulace.

Na základě těchto kritérií lze pro každou modifikaci strojního modulu sestavit z modulárních prvků HARTING vhodné škálovatelné, nákladově efektivní a optimálně funkční rozhraní.

Flexibilitu konstrukce rozhraní pomocí konektorů Han-Modular® ilustruje příklad vysokoproudého 40A rozhraní. Lze ho použít k napájení kompletních strojních modulů, řídicích zařízení motorů nebo ohřívačů.

Uživatel musí pouze specifikovat proudovou zatížitelnost napájecích kontaktů. Další konfiguraci rozhraní určují zvolené moduly Han-Modular. Rozhraní lze implementovat v několika variantách. K dispozici je šest různých modulů Han-Modular® s proudovou zatížitelností 70 A: čtyři s krimpovacími svorkami a dva se šroubovými svorkami, jakož i různé kryty a pouzdra kompatibilní s produkty Han® B z produktové řady Han®.

Pro uživatele je zásadní, aby řešení spolehlivě fungovalo v různých konfiguracích strojů a zařízení. Rozhraní pro snímače, pohonné jednotky, I/O boxy, rozhraní mezi člověkem a strojem nebo celé moduly musejí fungovat bez ohledu na konkrétní umístění.

Modul Han® Pneumatic

Snaha o snížení nákladů a potřeba šetřit zdroje vyvolala potřebu rozhraní určených pro velmi specifické konfigurace.

Důležitým požadavkem na rozhraní je často to, aby je mohl správně a spolehlivě instalovat i nevyškolený personál. Četné možnosti kódování krytů, pouzder a modulů zajišťují bezchybnou instalaci modulárních konektorů.

Naše rozhraní proto šetří čas, zdroje a náklady hned na několika frontách: při montáži, při testování i při konečné montáži modulárních strojů.

Co říkají naši zákazníci:

Dokovací rám HARTING Han-Modular® je skvělé řešení pro variabilní řešení přípojek. Efektivní propojení signálů a napájení kombinuje s velmi dobrou izolací. HARTING tak výrazně zvyšuje hodnotu produktů Sinowatt. Řada Han® je ztělesněním bezpečnosti, spolehlivosti a uživatelsky přívětivého designu.

 

DALŠÍ INFORMACE

Kevin Luo
Vedoucí výzkumu a vývoje, Sinowatt Dongguan Limited

Naším cílem je realizovat vysoce výkonné ethernetové sítě. Donedávna jsme řešili velký problém – jak do jednoho propojovacího kabelu a do omezených prostorů vměstnat dvě 10gigabitová páteřní vedení, obě s kruhovou topologií. Jako ideální řešení se ukázal sklopný rámeček Han-Modular® v kombinaci s moduly pro přenos dat a konektorem M12.”

Shane Duffy
Vedoucí oddělení řízení dodavatelů a rozvoje obchodu, Porterbrook Leasing Company Limited

Obdélníkové konektory HARTING jsou všestranné a zároveň se s nimi snadno manipuluje. Kompletně osazené a vysoce kvalitní systémy energetických řetězců igus®, vybavené průmyslovými konektory HARTING, tak dokážeme rychleji dodat zákazníkům po celém světě.
 

DALŠÍ INFORMACE

Christian Stremlau
Vedoucí obchodní divize readychain® & readycable®, igus® GmbH

HARTING Han® – videa

HARTING Han® - Leading To Smart Technology
HARTING Han® - Pushing Industrial Connectivity

Katalogy, brožury, letáky