Privacy Policy (CZ)

Zásady ochrany údajů

Ukládání a zpracování osobních údajů

Pokaždé, když uživatel přistupuje na naši webovou stránku, a pokaždé, když přistupuje k nějakému souboru, jsou údaje o přístupu v rámci tohoto procesu uloženy v souboru protokolu na našem serveru, kde zůstávají anonymní. Odkazy na osobní identitu se v tomto procesu automaticky a okamžitě odstraní.

Každý datový záznam sestává v podstatě z následujících údajů:

 • stránka, ze které byl soubor vyžádán
 • název souboru
 • datum a čas požadavku
 • adresa IP zařízení, ze kterého požadavek vzešel
 • objem přenesených dat
 • stav přístupu (soubor přenesen, data nenalezena atd.)
 • popis typu použitého webového prohlížeče


Tyto anonymní uložené údaje jsou vyhodnocovány pouze pro statistické účely.

Pokud na našich webových stránkách existuje možnost zadávat osobní nebo obchodní údaje (e-mailové adresy, jména, adresy), sdělení těchto údajů uživatelem je výslovně dobrovolné a slouží pouze ke splnění požadovaného účelu. Údaje budou zpracovány v přísném souladu se zákonnými ustanoveními. Povinné informace jsou samozřejmě jako takové označeny.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány výlučně k naplnění našich vlastních podnikatelských záměrů (článek 6, odstavec 1, písmeno f) GDPR). Vaše údaje budou uchovávány v důvěrnosti a nebudou předány třetím osobám bez vašeho souhlasu.

Budete osobně identifikováni pouze při použití našich nabídek s vaším předchozím souhlasem (viz níže).

Společnost HARTING využívá třetí strany jako poskytovatele služeb ke zpracování údajů, včetně osobních údajů, pro vlastní obchodní účely; tito poskytovatelé služeb jsou dodavatelé cloudových služeb, poskytovatelé služeb pro analýzu činností a služby analýzy webu. Podrobnější popis těchto služeb naleznete níže.

Na požádání můžete kdykoli obdržet informace o povaze a rozsahu vašich osobních údajů. Kromě toho máte v souladu se zákonnými ustanoveními právo na opravu, zablokování a vymazání takových osobních údajů.
 

Odpovědná kontaktní osoba

Orgánem zodpovědným za zpracování údajů shromážděných na této webové stránce ohledně používání internetového obchodu je:
HARTING s.r.o., Mlýnská 2, 160 00 PRAHA 6
Telefon: +420 220 380 460 E-mail: cz(at)HARTING.com

Kontaktní osoba u společnosti HARTING je:
Marek Sucharda, HARTING s.r.o., Mlýnská 2, 160 00 PRAHA 6
Telefon: +420 220 380 460 E-mail: datasecurity_cz(at)HARTING.com
 

Sledovací mechanismy

Sledovací mechanismy umožňují provozovatelům webových stránek sledovat a v případě potřeby kontrolovat opatření online marketingu nasazená na základě jejich účinku. Pojmy „kontrola webu“, „analýza webu“ nebo „analýza provozu“ jsou často používány synonymně k pojmu sledování. Sledování zahrnuje monitorování úspěšnosti, kontrolu a analýzu efektivity webové stránky a použitých online marketingových opatření.

Mechanismy používané ke sledování obecně zkoumají, odkud návštěvníci webové stránky přicházejí, povahu jejich chování a činností na platformě a případně i to, co se stane poté, kdy stránky opustí. Existují v podstatě dvě různé metody pro provádění sledování. HARTING používá mechanismy sledování k měření nebo analýze dosahu a přizpůsobení nabídek. Pokud jste registrovaným uživatelem a jste přihlášeni, použije HARTING sledovací mechanismy také k vytvoření profilu.

Měření a analýza dosahu

Měření a analýza dosahu (také nazývané analýza clickstream, analýza datových přenosů, analýza návštěvnosti, webová analýza, kontrola webu atd.) je sběr dat a jejich vyhodnocení s ohledem na chování návštěvníků webových stránek. Jeden analytický mechanismus obvykle zkoumá, odkud návštěvníci přicházejí, které oblasti webu navštěvují a jak často a jak dlouho jsou zobrazovány jednotlivé stránky a kategorie. Slouží především k optimalizaci webových stránek a k lepšímu dosažení určitých cílů (např. ke zvýšení počtu zobrazení stránek, počtu návštěvníků, registrací k odběru bulletinů). Zásadní rozdíl lze v internetových analýzách vyčíst mezi postupy hodnocení za účelem trvalého měření efektivity stránek a metodami ke zjišťování nedostatků webových stránek a způsobů jejich zlepšování.

Soubory cookie

Na našich webových stránkách používáme tzv. soubory cookie. Soubory cookie jsou v podstatě malé textové soubory, které jsou uloženy v počítači, tabletu nebo smartphonu, které návštěvník používá, a které umožňují analýzu použití webu. Společnost HARTING používá například soubory cookie ke zjišťování preferencí návštěvníků a optimalizaci webových stránek za tímto účelem.

Použití souborů cookie usnadňuje pohyb a podporuje vysokou míru uživatelské přívětivosti webu. Soubory cookie také pomáhají identifikovat zvláště oblíbené části našich webových stránek. Umožňují uchování informací po určitou dobu a identifikaci počítače uživatele. K vylepšení uživatelského rozhraní a přizpůsobení zobrazení našich služeb používáme trvalé soubory cookie. Používáme také tzv. relační soubory cookie, které se při zavření prohlížeče automaticky odstraní. Nastavení prohlížeče můžete upravit tak, aby vás informovalo, zda jsou soubory cookie na vašem zařízení ukládány. To vám umožní používat soubory cookie způsobem, který je pro vás transparentní.

Na našich webových stránkách používáme následujících pět kategorií souborů cookie:

 • Požadované soubory cookie
 • Soubory cookie pro analýzu výkonu
 • Funkční soubory cookie
 • Personalizační soubory cookie
 • Cílené soubory cookie

Požadované soubory cookie: Tyto soubory cookie jsou nutné k tomu, abyste se na webu mohli pohybovat a používat jeho specifické funkce. Takové soubory cookie se například používají při vkládání produktů do nákupního košíku, abyste mohli web opustit a pokračovat v přístupu k produktům ve vašem nákupním košíku při návratu.


Soubory cookie pro analýzu výkonu: Tyto soubory cookie zaznamenávají informace o tom, jak návštěvníci používají webové stránky, například stránky, které navštěvují nejčastěji, a zda na webech dostávají chybové zprávy. Tyto soubory cookie neshromažďují žádné údaje, na jejichž základě mohou být uživatelé identifikováni. Veškeré informace shromážděné prostřednictvím těchto souborů cookie jsou anonymní a jsou určeny výhradně ke zlepšení funkčnosti a služeb nabízených webovými stránkami. V důsledku toho využíváme soubory cookie pro analýzu výkonu k sestavování statistik o tom, jak jsou naše webové stránky používány, a zjišťování, jak efektivní jsou naše reklamní kampaně.

Funkční soubory cookie: Ty slouží k poskytování služeb, které požadujete, např. pokud chcete sledovat video. Funkční soubory cookie také slouží k zapamatování nastavení, které na webu vytvoříte (např. místa). Tyto soubory cookie nejsou schopny sledovat vaše procházení jiných webových stránek a nemohou sledovat, kde jste surfovali na internetu mimo naše webové stránky. Bez těchto souborů cookie nemůžeme poskytovat určité služby, které požadujete.

Personalizační soubory cookie: Personalizační soubory cookie používáme k tomu, abychom vás při návštěvě našich webových stránek poznali, přizpůsobili obsah a uložili vaše preference (například preferovaný jazyk).

Cílené soubory cookie: Tyto soubory cookie slouží k efektivnějšímu přizpůsobení reklamy vám a vašim zájmům. Také slouží k omezení počtu zobrazení reklamy, měření účinnosti reklamní kampaně a pochopení chování uživatelů po shlédnutí reklamy. Cílené soubory cookie jsou obvykle umístěny na web reklamními sítěmi s povolením provozovatele webových stránek. Poznají, když uživatel navštíví webovou stránku, a předají tyto informace ostatním, např. reklamním společnostem. Jsou často spojeny s funkčností webové stránky zajišťovanou těmito společnostmi. Používáme tedy cílené soubory cookie k tomu, abychom vytvořili odkaz na sociální sítě. Tyto sítě pak mohou využívat informace o vaší návštěvě k přizpůsobení reklamy na jiných webových stránkách a poskytnout reklamním sítím, které používáme, informace o vaší návštěvě. To znamená, že vaše zvyklosti při prohlížení mohou být později použity k prezentaci reklamy, která by vás mohla potenciálně zajímat.

Výslovným účelem cílených souborů cookie je zobrazovat uživateli reklamu, která odpovídá jejich zvyklostem při surfování. V důsledku toho vám mohou být zobrazeny nabídky od společnosti HARTING na jiných webových stránkách. V online marketingu se toto nazývá „re-targeting“.

Zabránění ukládání souborů cookie: Obecně můžete zabránit ukládání souborů cookie na pevný disk výběrem možnosti „Nepřijímat soubory cookie“ v nastavení prohlížeče. Můžete také nastavit prohlížeč tak, aby vás požádal o souhlas s ukládáním souborů cookie. Kromě toho můžete kdykoli smazat soubory cookie, které již byly nainstalovány. Přečtěte si prosím na stránkách nápovědy svého prohlížeče, jak to přesně udělat.

Upozornění: Pokud zcela zabráníte používání souborů cookie pomocí předvoleb ve svém webovém prohlížeči, pravděpodobně nebudete moci používat některé funkce našich webových stránek vůbec nebo jen v omezeném rozsahu.

V případě, že automaticky vymažete soubory cookie prostřednictvím výchozího nastavení, bude pravděpodobně nutné znovu aktivovat dříve nainstalované opt-out cookies.

Další informace o použitých souborech cookie naleznete v našich pokynech pro soubory cookie.

Zpravodaj

V rámci registrace k odběru e-mailového zpravodaje potřebuje společnost HARTING vaši e-mailovou adresu, na kterou má být zpravodaj zasílán. Veškeré další informace jsou poskytovány dobrovolně a budou použity k osobnímu oslovení a přizpůsobení zpravodaje vašim osobním preferencím a vyjasnění dotazů týkajících se vaší e-mailové adresy.

Pokud se zaregistrujete k odběru informačního zpravodaje na této webové stránce, společnost HARTING použije zadané údaje výhradně za tímto účelem, nebo za účelem informování o okolnostech týkajících se této služby nebo registrace k ní. Společnost HARTING předá tyto údaje poskytovateli služeb ClickDimensions (LLC 5901 Peachtree Dunwoody Road, NE Suite B500 Atlanta, GA 30328) za účelem správy a zasílání informačního zpravodaje a tento poskytovatel služeb uloží data v aplikaci Microsoft Dynamics. Vaše data nebudou ukládána na serverech mimo EU.

K přijetí informačního zpravodaje je potřeba platná e-mailová adresa, země a jazyk. Zobrazí se také adresa IP, přes kterou se k odběru zpravodaje zaregistrujete, stejně jako datum a čas, kdy si zasílání objednáte. Společnost HARTING potřebuje tyto údaje jako důkaz v případě zneužití, v případě, že e-mailová adresa registrovaná pro odběr zpravodaje nepatří uživateli. S cílem zajistit zvýšenou ochranu proti nekorektní registraci e-mailové adresy třetími stranami používá HARTING postup „double opt-in“. V rámci tohoto postupu obdržíte po registraci e-mail s potvrzením, který bude odeslán na zadanou e-mailovou adresu. Požadovaný e-mailový zpravodaj obdržíte, pouze pokud potvrdíte svou registraci kliknutím na odkaz obsažený v tomto e-mailu. V rámci tohoto postupu jsou objednávka zpravodaje, zaslání potvrzovacího e-mailu a potvrzení o registraci zaznamenány.

Upozorňujeme vás na skutečnost, že při zasílání informačních zpravodajů budeme vyhodnocovat vaše uživatelské návyky. K tomu použijeme funkce sledování ClickDimensions. Odeslané e-maily obsahují tzv. webové indexy nebo sledovací pixely, které představují jednopixelové obrazové soubory, které jsou ukládány na našem webu. Pro tato vyhodnocování kombinujeme shromážděná data a webové indexy s vaší e-mailovou adresou a individuálním identifikátorem. Odkazy přijaté v informačním zpravodaji tento identifikátor obsahují. Takto získaná data používáme k vytvoření uživatelského profilu, který přizpůsobí zpravodaj vašim individuálním zájmům. V tomto procesu zaznamenáme, když si náš informační zpravodaj kliknutím na něj přečtete, a z toho pak odvodíme vaše osobní zájmy. Tyto údaje kombinujeme s činnostmi, které na našich webových stránkách provádíte.

Sledování pomocí webových indexů nebo sledovacích pixelů není možné, pokud jste ve standardním nastavení deaktivovali zobrazení obrázků v e-mailovém programu. V takovém případě nebude zpravodaj plně zobrazen a pravděpodobně nebudete moci využívat všechny jeho funkce. Pokud jste obrázky zobrazili ručně, výše popsané sledování se realizuje.
 

myHARTING

Pokud byste chtěli používat službu myHARTING, musíte se zaregistrovat zadáním e-mailové adresy (uživatelského jména), hesla dle vašeho výběru, názvu společnosti, adresy společnosti, země, jazyka, příjmení a způsobu oslovování – další podrobnosti nejsou povinné, ale můžete je doplnit jako další informace. HARTING používá zdvojený proces registrace, tzn. že registrace bude dokončena pouze tehdy, pokud svou registraci potvrdíte prostřednictvím potvrzovacího e-mailu, který vám byl za tímto účelem zaslán kliknutím na odkaz v něm obsažený. Pokud neobdržíme vaše potvrzení do 24 hodin, vaše registrace bude z naší databáze automaticky odstraněna. Poskytnout výše údaje uvedené je povinné, přičemž veškeré další informace mohou být poskytnuty dobrovolně prostřednictvím našeho portálu.

Používáte-li službu myHARTING, uložíme údaje, které od vás požadujeme, abychom tuto službu poskytli, dokud svou možnost přístupu nedeaktivujete. Vaše dobrovolně poskytnuté údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud budete službu myHARTING využívat. Všechny vaše údaje si můžete prohlédnout v chráněné sekci pro zákazníky, a pokud je to potřeba, můžete je ze strany společnosti HARTING nechat změnit nebo smazat. Právní základ je uveden v článku 6, odst. 1, písmeno a) a f) GDPR.

S cílem zabránit neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům třetími stranami je spojení šifrováno pomocí technologie TLS.

Nabídky založené na používání a/nebo osobní nabídky

Chceme, aby naše nabídky byly pro naše uživatele co nejužitečnější a nejzajímavější. Za tímto účelem zasíláme nabídky a doporučujeme produkty, které pokud možno odpovídají osobním zájmům uživatele (personalizované nabídky a/nebo nabídky založené na používání). Ke shromažďování těchto údajů používáme soubory cookie a další technologie.

Online reklama založená na používání: Naše webové stránky nebo propojené stránky, ze kterých uživatel přichází, sbírají a zpracovávají informace o chování návštěvníka. To přináší uživateli užitek, protože reklama, která je vytvořena, odpovídá určitým zájmům a zobrazuje se méně náhodných reklam založených na širokém spektru zájmu. Soubor cookie se uloží na uživatelském počítači a zaznamenává jeho uživatelské návyky.

Ke sběru dat pro poskytování online reklamy založené na používání využíváme následující nástroje:

 • Google Analytics
 • Google AdWords
 • Google Tag Manager


Oznámení o ochraně osobních údajů poskytovatele
https://policies.google.com/privacy?hl=de

Možnost odhlášení
http://bit.ly/1Q6YkQI

Další informace o souborech cookie a jednotlivých poskytovatelích naleznete na webových stránkách youronlinechoices.com. Zde také můžete odhlásit používání online reklamy založené na používání pomocí jednoho nebo více nástrojů.

Personalizované nabídky: Tyto technologie také používáme k tomu, abychom rozpoznali uživatele při návratu. Osobně určené nabídky jsou založeny na analýze nákupního chování příslušného návštěvníka, stejně jako na jeho používání našich elektronických médií.

Konkrétně používáme následující údaje k přizpůsobení inzerce vašim potřebám a vašim zájmům:

 • Údaje obsažené v zákaznickém účtu a údaje, které nám poskytnete při zpracování nákupů (kmenové údaje)
 • Údaje o vašich předchozích nebo budoucích nákupech provedených ve společnosti HARTING (údaje o transakcích) a informace z nich odvozené (například, které produkty při nákupu upřednostňujete nebo které si nakonfigurujete)
 • Informace (včetně informací vyměňovaných mezi zařízeními), které se automaticky generují při návštěvě našich elektronických médií (webové stránky nebo aplikace), včetně data a času vaší návštěvy (údaje o využití) a informací z nich odvozených (např. jaký obsah často zobrazujete)
 • Produkty, které jste hledali nebo zobrazili v našich elektronických médiích

Analýza a vyhodnocení výše uvedených informací nám umožňuje zasílat nabídky a doporučení produktů přizpůsobené zájmům uživatele. Personalizované nabídky mohou být zasílány dopisem, při návštěvě našich elektronických médií (webových stránek a aplikací) nebo, pokud byl poskytnut zvláštní souhlas, e-mailem nebo upozorněním.
Chcete-li optimalizovat naše nabídky na základě vašich uživatelských zájmů, použijeme následující nástroj:

Acquia Lift

Na adrese HARTING.com používáme službu Acquia Lift společnosti Acquia Inc., 53 State Street, 10th Floor, Boston, MA 02109, USA. Všechna shromážděná data jsou uložena a zpracovávána na serverech v rámci EU.

Aplikace Acquia Lift slouží k personalizaci, která zaznamenává zájmy, preference a návyky uživatelů.

Za tímto účelem společnost Acquia Lift používá cookies k rozpoznání uživatelů vracejících se na naše webové stránky. Analyzováním vašich pohybů při předchozích návštěvách vám můžeme nabídnout obsah, který je pro vás zvlášť zajímavý.

Aplikace Acquia Lift také používá metody geografického cílení za účelem určení oblasti, ve které se nacházíte. To nám umožňuje nabídnout obsah týkající se vašeho regionu, např. kontaktní widget, který vám nabídne kontakt zodpovědný za váš region. Adresa IP není uložena a používá se výhradně pro tento postup.

Uložení souborů cookie můžete odmítnout pomocí odpovídajícího nastavení v prohlížeči nebo můžete deaktivovat Acquia Lift. V takovém případě již nebudete moci používat přidanou hodnotu, kterou získáte díky Acquia Lift na našich webových stránkách (funkce a přizpůsobený obsah).

Měření a analýza dosahu pomocí služby Google Analytics

Abychom mohli navrhnout naše webové stránky v souladu s vašimi potřebami, vytváříme pseudonymní uživatelské profily pomocí služby Google Analytics, webové služby pro analýzu poskytované společností Google Inc. (dále také jen „Google“). Společnost Google používá soubory cookie k tomu, aby umožnila analýzu individuálního využití webu. Informace generované souborem cookie o používání těchto webových stránek jsou obvykle odesílány na server Google v USA a tam uloženy. Vzhledem k tomu, že jsme na této webové stránce aktivovali anonymizaci adresy IP, vaše adresa IP bude společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena. Ve výjimečných případech bude na servery společnosti Google ve Spojených státech přenesena kompletní IP adresa a tam potom zkrácena. Jménem společnosti HARTING společnost Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho využívání webových stránek, k sestavování přehledů o činnosti na webových stránkách a k poskytnutí dalších služeb v souvislosti s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu. IP adresa přenesená prostřednictvím vašeho prohlížeče jako součást Google Analytics není kombinována s ostatními daty od společnosti Google.

Zabránění měření a analýze dosahu a tvorbě profilů

Pomocí nástroje Google Analytics můžete kdykoli zabránit měření dosahu a vytváření uživatelských profilů (pseudonymních nebo personalizovaných). K dispozici máte následující možnosti:

 • Můžete zabránit ukládání souborů cookie použitých k vytvoření profilu prostřednictvím příslušného nastavení v prohlížeči, jak je popsáno výše.
 • Jednou z možností je dále instalovat „cookie opt-out“, kterou najdete na následujícím odkazu: Deaktivovat Google Analytics. Webová analýza však bude přerušena jen po dobu, kdy má prohlížeč uložen soubor opt-out cookie.
 • V závislosti na použitém prohlížeči máte také možnost nainstalovat plug-in prohlížeče, který zabraňuje sledování. Stačí nainstalovat plug-in prohlížeče, který je k dispozici ke stažení.

Bezpečnost dat

Zdůrazňujeme, že ochrana osobních údajů v rámci internetu nemůže být dostupnou technologií zcela zaručena. Za určitých okolností mohou být třetí strany oprávněny zasahovat do zabezpečení sítě bez povolení a sledovat e-mailovou korespondenci. Vezměte prosím v této souvislosti na vědomí, že přenos dat přes e-mail je vždy realizován nešifrovaně.

Doba uchovávání

Společnost HARTING uchovává osobní údaje shromážděné pro podnikatelské účely, dokud jsou nezbytné pro obchodní vztah, a následně je odstraní. V okamžiku, kdy všechny nároky vyplývající z obchodního vztahu vypršely v souladu s obecnými předpisy, již nelze neuplatnit potřebu uchovávání pro podnikatelské účely. V případě pochybnosti se předpokládá, že je to 10 let po poslední obchodní transakci. Pokud společnost HARTING obdržela osobní údaje a nevznikla žádná obchodní transakce, údaje budou vymazány nejpozději po 3 letech. Společnost HARTING samozřejmě také odstraní údaje, pokud již žádný obchodní účel nebo podnikatelský účel neexistuje a uživatel svůj souhlas odvolá.

Právo na přístup, opravu a informace

Máte právo kdykoli na přístup k uloženým údajům týkajícím se vaší osoby, k informaci o jejich původu a příjemcích, jakož i účelu uložení. Dále máte právo na opravu a právo na vymazání vašich údajů (právo „být zapomenut“).

Následující odkazy také nabízejí informace o shromažďování osobních údajů skupinou HARTING Technology Group v souladu s články 13 a 14 obecného nařízení EU o ochraně údajů:

Odvolání

Poskytnutý souhlas s používáním údajů můžete kdykoli v písemné nebo elektronické podobě odvolat. Totéž platí, pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány podle článku 6, odstavec 1, písmeno f) GDPR.

Odvolání prostřednictvím e-mailu: datasecurity_cz(at)HARTING.com

Odvolání prostřednictvím pošty: Marek Sucharda, HARTING s.r.o., Mlýnská 2, 160 00 PRAHA 6

V případě vašeho odvolání souhlasu s ukládáním a zpracováním dat nebude společnost HARTING s.r.o. schopna poskytnout určité služby, např. účast v loteriích.
v Jestliže vznesete tuto námitku, nebudeme dále zpracovávat vaše osobní údaje, pokud nebudeme schopni prokázat přesvědčivé oprávněné důvody k jejich zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud není zpracování pro účely zakládání, uplatnění nebo obrany právních nároků.

Úřad pro stížnosti

Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontaktujte prosím Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz/), Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Platnost zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na příležitostné změny nebo doplnění těchto zásad ochrany údajů. Tyto zásady byly naposledy změněny dne 14. leden 2019.