Products & Solutions

Měření proudu

V dopravě nebo v průmyslu je pro přesné řízení výkonových elektronických systémů, jako jsou frekvenční měniče, trakční měniče, systémy nepřerušovaného napájení nebo svařovací systémy, vyžadována rychlá a přesná detekce proudu.

V dopravě nebo v průmyslu je pro přesné řízení výkonových elektronických systémů, jako jsou frekvenční měniče, trakční měniče, systémy nepřerušovaného napájení nebo svařovací systémy, vyžadována rychlá a přesná detekce proudu.

Snímače proudu jsou elektromechanické součástky, které poskytují přesný obraz vstupního a výstupního proudu v reálném čase. Měřicí signály se používají např. ve frekvenčních měničích k přesnému řízení výkonových polovodičů a ke sledování výkonu a funkcí. Snímače proudu HARTING jsou založeny na tzv. Hallově jevu.

Měřicí transformátory proudu převádějí na základě stálého poměru (např. 1:600) vysoký proud ve vodiči na elektrické signály. Jsou tedy schopny poskytovat spolehlivé vstupní veličiny pro vyhodnocovací jednotky. Umožňují například sledovat unikající proud ve výstupních a zpětných vodičích ve frekvenčních měničích nebo přesně měřit spotřebu energie decentralizovaných energetických systémů.

Technologie měření proudu v elektronickém katalogu