Konektory přívětivé ke klimatu jsou až o 50 % energeticky efektivnější

Průmyslové podniky usilovně hledají způsoby, jak masivně snížit spotřebu energie při výrobě a snížit tak vysoké náklady. Cílem je provozovat výrobní zařízení s maximální energetickou efektivitou a šetrností ke klimatu. V neposlední řadě jde samozřejmě i o zachování konkurenceschopnosti. Vysoké náklady na energii při výrobě se zcela nevyhnutelně přenášejí na spotřebitele. Udržet si zákazníky se podaří jen společnostem, které dovedou využít rozsáhlého potenciálu úspor.

Prostřednictvím konektorů vybavených kontakty s nízkou impedancí umožňuje HARTING energeticky mimořádně efektivní napájení průmyslových komponent. Vyznačují se značným potenciálem pro snížení množství spotřebované energie.

O 50 % menší spotřeba energie v datových centrech – stačí zvolit správnou konektivitu

V nedávné studii „Energetická efektivita v datových centrech“, která porovnávala konektory HARTING vybavené kontakty s nízkou impedancí se standardními rozhraními CEE, došla společnost HARTING k překvapivému závěru. Klimaticky přívětivý konektor Han-Eco® nabízí potenciál až 50% úspory.

Jaký vliv může mít použití správných konektorů na vaše provozní náklady, zjistíte z podrobných výpočtů ve whitepaperu společnosti HARTING „Výběrem správného konektoru lze dosáhnout až o 50 % vyšší energetické účinnosti“.

Příležitost pro udržitelnost v průmyslu

Výsledky studie upoutaly pozornost průmyslových podniků s energeticky náročnou výrobou. Možnost zlepšit energetickou účinnost a zároveň ušetřit náklady pouhým zavedením jiné připojovací infrastruktury je dobrá zpráva pro mnoho průmyslových odvětví.

Jak mohou datová centra ročně ušetřit až 100 tisíc € na elektřině

Whitepaper společnosti HARTING o energetické efektivitě datových center také popisuje různé scénáře pro rozsáhlá datová centra. V závislosti na ceně elektřiny, která se liší regionálně i celosvětově, lze očekávat různé úspory nákladů. Provozovatel, který nakupuje elektřinu v Evropě, může použitím konektorů Han-Eco® místo rozhraní CEE ušetřit náklady na elektřinu ve výši přibližně 100 tisíc € ročně. Příklad „datového centra“ zároveň slouží jako zajímavý vzor pro průmysl.

Obr. 1: Potenciál pro snížení nákladů v rozsáhlých datových centrech při používání konektorů Han-Eco®

Úspory nákladů a vyšší energetická účinnost vyplývající z klimaticky přívětivých komponentů se samozřejmě netýkají jen datových center – dosahuje se jich všude, kde se používají konektory Han-Eco®, například ve výrobních procesech náročných na elektrickou energii.

Han-Eco®: Klimaticky přívětivý konektor, který šetří elektřinou a chrání životní prostředí

Spotřeba energie a PUE jako ukazatele udržitelnosti

V průzkumu přibližně 80 % provozovatelů datových center [1] uvedlo, že pečlivě sledují spotřebu energie a energetickou účinnost svého datového centra. 70 % z respondentů při tom jako klíčový ukazatel využívá hodnotu PUE. Indikátor energetické efektivity PUE (Power Usage Efficiency) je důležitý ukazatel pro energetický management.

Obr. 2: Spotřeba energie / PUE jako klíčová kritéria udržitelnosti v datových centrech

Konec výpadkům proudu

Provozovatelům datových center, kteří se chtějí vyhnout výpadkům napájení, se doporučuje pravidelně kontrolovat používané komponenty. Konektory HARTING se ideálně hodí pro náročné požadavky datových center, protože spolehlivě a udržitelně přenášejí data, energii i signály. Kvalitní infrastruktura typu plug & play snižuje přenosové ztráty, náklady na elektrickou energii, a tím pádem i provozní náklady.


[1]Zdroj: Průzkum organizace Uptime Institute, 2021

Obr. 3: Spotřeba elektrické energie v datových centrech (světle modrá) a v celém odvětví informačních a komunikačních technologií v závislosti na scénáři udržitelnosti* do roku 2030 výrazně vzroste

HARTING Han-Eco®. Porovnání klimaticky přívětivého konektoru s běžnými řešeními CEE

  • Minimalizuje přenosové ztráty
  • Minimální úbytek napětí
  • Na stejném prostoru přenáší větší výkon
  • Vyžaduje menší instalační prostor
  • Cenově výhodný provoz
  • Rychlá montáž do napájecích jednotek PDU
  • Rychlá výměna komponentů při servisu nebo údržbě
  • Lehký plastový kryt
  • Dlouhá životnost

Aktivně podporuje snižování spotřeby energie v datových centrech

Whitepaper „Výběrem správného konektoru lze zvýšit energetickou účinnost až o 50 %“

Stáhněte si bezplatný whitepaper a zjistěte, jak dokážou konektory HARTING minimalizací výkonových ztrát vylepšit indikátor energetické efektivity (PUE).