Posilování odolnosti výrobního a dodavatelského řetězce

Building manufacturing and supply chain resiliency
Rozhovor:
Christina Chatfield, Executive VP of Marketing and Digital Strategy

Opusťme pevné zapojení – současný svět spoléhá na konektory

Pandemie COVID-19 měla široký dopad na všechna průmyslová odvětví. Jedním z nejvýznamněji zasažených odvětví je výroba a dodavatelské řetězce. Pokud vezmeme v úvahu uzavírání výrobních závodů a přístavů v počátečních dobách pandemie a také současný celosvětový nedostatek křemíku a dřeva i nedostatek kvalifikovaných pracovních sil, nelze popřít jednu věc – rychlá řešení používaná v minulosti jsou při zvýšené nejistotě neudržitelná. 

V důsledku těchto skutečností dochází na průmyslových trzích ke změnám: společnosti realizují dramatické změny ve výrobě a struktuře dodavatelského řetězce, aby byly odolnější vůči nejistým podmínkám, a přehodnocují personální obsazení v reakci na nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Z toho vyplývá jedno jasné poselství: budoucnost je za dveřmi a společnosti se musí přizpůsobit, aby přežily.

Konektivita a správný partner v oblasti konektivity představují zásadní roli při zvyšování odolnosti a připravenosti výrobních a dodavatelských řetězců na budoucnost.

PŘECHOD OD KONKURENCESCHOPNOSTI ZAMĚŘENÉ NA NÁKLADY KE KONKURENCESCHOPNOSTI ZAMĚŘENÉ NA RIZIKA

V roce 2020 provedlo Světové ekonomické fórum ve spolupráci s přední výzkumnou skupinou Kearney rozhovory s vedoucími pracovníky provozních a dodavatelských řetězců společností jako Siemens, Schneider Electric a Rockwell, aby bylo možné sledovat, jak pandemie COVID-19 ovlivnila výrobní a dodavatelské řetězce, a zjistit společné znaky firem, kterým se podařilo zajistit dlouhodobou stabilitu.

V rámci tohoto průzkumu bylo zjištěno, že společnosti, které dokázaly efektivně zachovat svoji provozuschopnost bez výrazných ztrát, již měly zavedené vysoce flexibilní, technologicky vyspělé a riziku odolné modely výroby a dodavatelských řetězců. Ti, kteří se potýkali s největšími problémy, postavili své výrobní závody a dodavatelské řetězce s ohledem na co nejnižší cenu. Světové ekonomické fórum zjistilo, že pandemie urychlila již dříve probíhající přechod od modelů, které byly vysoce konkurenceschopné z hlediska nákladů, k modelům, které jsou konkurenceschopné z hlediska rizik.

Poté byly popsány charakteristiky modelu konkurenceschopnosti zaměřeného na rizika, které zahrnují: 

  • Flexibilní a decentralizované výrobní modely pro zvýšení agility jako reakce a přizpůsobení změnám potřeb zákazníků.
  • Investice do pokročilých výrobních technologií, které umožňují úplnou transparentnost a využívají data k provádění informovaných rozhodnutí.
  • Podpora strategických vztahů a spolupráce s partnery, kteří nabízejí spolehlivou a lokální podporu. 
     

Podívejme se na to, jak může správný partner v oblasti konektivity pomoci společnostem přejít na „konkurenceschopnost zaměřenou na rizika“.

VYUŽÍVÁNÍ KONEKTORŮ UMOŽŇUJE FLEXIBILNÍ VÝROBU

V minulosti byla výroba statická, což znamená, že linky zůstávaly relativně stejné a k modernizaci docházelo vždy po několika letech. Stroje byly instalovány se záměrem, že budou plnit stejné úkoly po celou dobu své životnosti. To se však již před pandemií částečně změnilo.

Pevné připojení

Nyní je nutné uspořádání výrobních hal často měnit, aby bylo možné přizpůsobit produkty specifickým potřebám zákazníků. S přidáním cobotů a modulárních strojů lze zajistit rychlou reorganizaci výroby a dodávat zcela odlišné produkty.

Když byly výrobní závody statické, mohlo být využíváno pevné zapojení prívodu elektrické energie, signálu a dat do techto starých stroju. To znamená, že všechna pripojení do a ze stroje byla trvale upevnena ke svorkovnicím. To bylo levnejší než použití rychlospojek u stroju, ale melo to i své nevýhody. Montáž nebo demontáž musel provádet kvalifikovaný elektrikár, což bylo casove i financne nárocné. Pevné prípojky kabelu byly casto nesprávne zapojeny, což vedlo k výpadkum a financním ztrátám.

Kromě mechanických faktorů je pevné zapojení podstatně rizikovější než použití konektoru.

Christina Chatfield
Executive VP of Marketing and Digital Strategy

Pevné zapojení kabelů představuje již dlouhodobě zastaralý způsob a mnoho výrobců a konstruktérů strojů od této technologie před lety upustilo. Někteří výrobci strojů používali pevné zapojení, protože bylo při počáteční konstrukci stroje o něco levnější než konektor. Pokud je však stroj nutné například dvakrát odpojit, je pevné zapojení mnohem dražší a náklady na odpojení a opětovné připojení platí koncový uživatel.
Použití konektorů oproti tomu umožňuje flexibilní výrobu, protože stroje lze rychle odpojit a znovu připojit bez nutnosti účasti kvalifikovaných pracovníků a bez rizika chybného zapojení. Možnost provedení instalace bez účasti kvalifikovaného elektrikáře je v současné době kvůli nedostatku odborné pracovní síly velmi důležitá.

Využívání konektorů je nyní naprostou nutností. Výrobci nemají čas trávit celý den odpojováním stroje, když existuje řešení typu „plug and play“. Využívání konektorů je jednoduše řečeno základem úspěšné struktury konkurenceschopnosti zaměřené na rizika. 

CELKOVÁ DOBA POTŘEBNÁ PRO POČÁTEČNÍ MOTNÁŽ, DEMONTÁŽ A OPĚTOVNOU INSTALACI
 

HARTING Connectors Outperform Hardwiring

POKROKY V ETHERNETOVÉM PŘIPOJENÍ NABÍZEJÍ ÚPLNOU TRANSPARENTNOST OD CLOUDU AŽ PO JEDNOTLIVÁ SÍŤOVÁ ZAŘÍZENÍ


Pandemie prokázala důležitost transparentnosti výrobních procesů a dodavatelského řetězce. Transparentnost umožňuje v provozu a dodavatelském řetězci znát stav a možnosti jednotlivých strojů, zavádět modely prediktivní údržby pro snížení odstávek a využívat data pro přijímání informovaných rozhodnutí.

V minulosti se v průmyslových komunikačních sítích používalo mnoho různých datových protokolů. Ethernet byl a stále je hlavním protokolem pro počítačové sítě.
U strojů však bylo běžnější používat řešení protokolů sériové sběrnice. Tím vznikla bariéra, která ztěžovala nebo znemožňovala přístup k datům stroje jinak než za fyzické přítomnosti u stroje.

Díky pokroku se Ethernet stává standardním protokolem pro přenos dat z cloudu do všech senzorů stroje. Nejdůležitějším zdokonalením v této oblasti je standardizace průmyslového jednopárového Ethernetu.
 

Jednopárový Ethernet může přenášet až 1 Gb/s s použitím pouhých dvou vodičů. Vzhledem k tomu, že jednopárový Ethernet využívá pouze dva měděné vodiče, snižuje se hmotnost i náklady.

Díky tomu lze konečně zajistit bezproblémovou komunikaci a shromažďování dat ze stroje do cloudu, což umožní zpracování dat pro dosahování lepších výsledků.

Společnost HARTING se podílí na chodu mnoha organizací na poli standardizace, včetně IEEE, IEC a TIA, se zaměřením na standardizaci jednopárového Ethernetu a vede pracovní skupinu v rámci ODVA, která definuje standard jednopárového Ethernetu pro průmyslové prostředí.

PARTNEŘI S REGIONÁLNÍM ZAMĚŘENÍM ELIMINUJÍ RIZIKA DODAVATELSKÝCH ŘETĚZCŮ

A nakonec, jedním z nejdůležitějších aspektů budování modelu výroby a dodavatelského řetězce, který je odolný a konkurenceschopný s ohledem na rizika, je strategické partnerství s dodavateli, kteří jsou také „konkurenceschopní v oblasti rizik“.

edním z největších poučení z pandemie je, že bez správných dodavatelů jsou ohroženy i ty nejodolnější výrobní a dodavatelské řetězce.

Dodavatel, který má dobrou pozici na trhu, bude mít stejné výrobní kapacity ve více regionech, aby zabránil narušení dodavatelského řetězce v důsledku místních událostí, bude nabízet možnosti výroby v daném regionu a přizpůsobení na míru specifickým potřebám zákazníků a bude mít v regionu týmy, které budou poskytovat podporu svým zákazníkům v jejich časovém pásmu.

Společnost HARTING má v Americe již mnoho let významnou pozici, což nám umožnilo zachovat stabilitu úrovně služeb pro zákazníky po celou dobu trvání pandemie.

 Struktura společnosti HARTING se vždy zaměřovala na globální i lokální působnost. Společnost HARTING Americas je od svého založení v roce 1986 v Illinois nezávislou skupinou, která zaměstnává místní pracovníky z řad inženýrů a oblasti produktového managementu, financí a výroby, aby podpořila unikátní potřeby amerického kontinentu. Dalším aspektem strategie společnosti HARTING je již po desetiletí výroba ve více regionech, aby byla zajištěna spolehlivost dodavatelského řetězce.

Před příchodem pandemie COVID-19 společnost HARTING také významně investovala v Severní Americe v oblasti lokální výroby pro uspokojení poptávky v regionu. To bylo pro zákazníky společnosti HARTING během pandemie rozhodující a setkalo se to s velkým úspěchem. V důsledku toho společnost HARTING Americas zdvojnásobila kapacitu navýšením počtu směn v závodě v Illinois, který se zaměřuje jak na výrobu komponentů, tak na osazené kabely.

ZÁVĚREM…

Dopady pandemie COVID-19 urychlily stávající trendy ve výrobě a dodavatelských řetězcích. Společnosti se nyní musí rozhodnout, zda zůstanou konkurenceschopnými s ohledem na rizika, nebo se připraví o budoucí zakázky. 

Get in touch
Christina Chatfield
Executive Vice President of Digital Strategy and Marketing Communications