Společenská odpovědnost

Úspěšné podnikání je v našem pojetí spojeno se společenskou odpovědností. Naše společnost si je této výzvy dobře vědoma. Můžete si tak být jisti, že ve svém dodavatelském řetězci spolupracujete s odpovědnými partnery.

Společenská odpovědnost

Společnost HARTING se v rámci společenské odpovědnosti (CSR) řídí mezinárodní normou ISO 26000 „Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti“ a disponuje certifikovaným systémem řízení CSR.