Socialt ansvar

Siden grundlæggelsen i 1945 har etisk adfærd altid været dybt forankret i HARTING-familievirksomheden. Med vores vision "Vi ønsker at skabe værdi for mennesker" skaber vi grundlaget for vores virksomhedsmål - som er tilpasset effektivitet og bæredygtighed.

Disse værdier kan mærkes i vores virksomhed og bliver ført ud i livet af vores ca. 6.500 medarbejdere i deres daglige arbejde. Vores priser, herunder Railsponsible CSR Award eller vores mange CSR Commitment Awards med guldstatus fra EcoVadis-kreditvurderingsinstitutet, vidner om vores forståelse for CSR. CSR står for Corporate Social Responsibility (virksomheders sociale ansvar).

Hos HARTING påtager vi os det sociale ansvar ved at overveje de økonomiske, teknologiske, sociale og økologiske konsekvenser af vores virksomheds beslutninger og handlinger. HARTING bidrager frivilligt til trivsel og bæredygtig udvikling af vores globale samfund på de steder, hvor virksomheden opererer, inden for rammerne af muligheder og aktivitetsområder. Vi er styret af universelt accepterede etiske værdier og principper: især ærlighed, integritet og respekt for den menneskelige værdighed.

Certificeret CSR-ledelsessystem

Ved at påtage sig sit sociale ansvar er HARTING styret af den internationale standard ISO 26000 - Guideline on Social Responsibility (retningslinjer for socialt ansvar) - og har et certificeret CSR-ledelsessystem på sine forretningsområder.

  • HARTING Deutschland GmbH & Co. KG
  • HARTING Electric GmbH & Co. KG
  • HARTING Electronics GmbH og
  • HARTING Stiftung & Co. KG.

De nationale standarder ONR 192500 fra Østrig og RS 10 fra Spanien, som dækker de centrale emner i ISO 26000 og definerer klare krav til implementering, er grundlaget for denne certificering. ISO 26000 er en retningslinje, men kan ikke direkte certificeres.

ZVEI's "Code of Conduct"(Adfærdskodeks)

HARTING forpligter sig også til at overholde adfærdskodekset for den tyske sammenslutning af elektriske og elektroniske producenter (på tysk: Zentralverband der Elektrotechnik- und Elektronikindustrie eller ZVEI), som fastlægger principperne for socialt ansvarlig virksomhedsledelse og blev oprettet på grundlag af ISO 26000.

Vores fremragende CSR-engagement

HARTING Technology Groups CSR-engagement er blevet anerkendt og belønnet i 2017 af Railsponsible, jernbaneindustriens brancheinitiativ, og i 2015 med "Supplier Sustainability Award 2015", som blev uddelt af Bombardier Transportation.

Derudover har EcoVadis-kreditvurderingsinstitutet tildelt HARTING Foundation & Co. KG sin guldstatus for fjerde gang i træk Det placerer os blandt de fem procent af de bedste producenter af elektroniske komponenter, der har opnået resultater inden for CSR.

HARTING modtager Railsponsible CSR Award fra den europæiske jernbaneindustri