Milieubescherming en milieumanagementsysteem

 Verantwoordelijke aanpak en inzet voor de toekomst

Een bindende belofte betreffende milieu- en klimaatbescherming is de sleutel tot onze succesvolle evolutie. Een bedrijf moet zich nu en in de toekomst kunnen verantwoorden voor de gevolgen van hun handelingen.

Dankzij dit bewustzijn hanteren wij de volgende principes voor duurzaam handelen:

  • Het allerbelangrijkste voor HARTING is de veiligheid en bescherming van mens en milieu in zijn ondernemingsactiviteiten. Om van woorden daden te maken, bieden wij de noodzakelijke middelen aan, zijn wij voortdurend op zoek naar aanvullende oplossingen en analyseren wij de resultaten van onze handelingen.
  • HARTING heeft zijn medewerkers getraind in de verantwoordelijke omgang met het milieu.

Naar de certificaten "Milieumanagement en duurzaamheid"

Milieubescherming

Sinds 1996 zijn het milieuprogramma en het milieumanagementsysteem van de HARTING Technology Group voortdurend gecertificeerd voor zijn Duitse vestigingen, in overeenstemming met de EG-verordening betreffende milieubeheer en milieuaudits (EMAS).