Trends

All Electric Society

De "All Electric Society" beschrijft een wereld waarin er met elektriciteit aan de energiebehoeften wordt voldaan. De energie hiervoor is afkomstig uit hernieuwbare bronnen.  Om energie en data te verzenden, moeten alle gebieden in een netwerk zijn gekoppeld. HARTING levert de verbindingstechnologie om dat te doen.