Identyfikacja w Przemyśle Zintegrowanym

Aby móc zaimplementować procesy dla Przemysłu Zintegrowanego, kluczowym wymaganiem jest wyraźne, zautomatyzowane wykrywanie i lokalizowanie obiektów. Wytwarzane produkty oraz komponenty muszą mieć własny identyfikator. Identyfikacja jest kluczem do stworzenia niezbędnej transparentności procesów produkcyjnych i logistycznych. Umożliwia bezpośrednią komunikację - jak w inteligentnych obiektach - pomiędzy maszynami i wytwarzanym produktem. Produkt może w ten sposób sam kontrolować proces produkcyjny w inteligentnej fabryce.

Dlatego też technologie nadajniko-odbiornikowe, takie jak RFID (Radio Frequency Identification) i rozwiązania Auto-ID są kluczowymi technologiami dla Przemysłu Zintegrowanego. RFID to bezprzewodowa technologia identyfikacji wykorzystująca komunikację radiową z transponderami (obiektami). Komunikacja jest inicjowana przez urządzenie do odczytu/zapisu RFID (czytnik). Transponder jest wbudowany bezpośrednio w obiekt. Zapewnia to wymaganą przejrzystość i jednoznaczność w czasie rzeczywistym. Dostarcza informacji kontekstowych, które są wykorzystywane w procesie produkcyjnym, wspierając jednocześnie centralną rolę człowieka w koncepcji Przemysłu. Zintegrowanego W związku z tym identyfikacja RFID odgrywa kluczową rolę. Technologia ta gwarantuje oznaczanym produktom wymaganą identyfikację, umożliwia komunikację dwukierunkową pomiędzy obiektami a światem IT, a także może funkcjonować jako pamięć produktu i przechowywanie danych, pomagając w radzeniu sobie z rosnącą złożonością integracji różnych systemów. Przepływy technologiczne są sterowane i monitorowane niezależnie

W ofercie potężnej i niezawodnej technologii RFID firmy HARTING znajdują się odpowiednie produkty dostępne na rynku globalnym, w tym transpondery i pakiety oprogramowania.
Jako członek Industry Association for Automatic Identification, Data Acquisition and Mobile Data Communication (AIM), firma HARTING jest również zaangażowana w standaryzację komunikacji RFID.