Ochrona klimatu

Stanowią one integralną część codziennego życia biznesowego

Our hope is that our own responsible behaviour will encourage other companies to adopt a more rigorous approach to climate protection and energy Efficiency."

Philip Harting
Chairman of the Board

Zwiększona efektywność energetyczna i ekologiczne praktyki biznesowe są integralną częścią naszej filozofii korporacyjnej.

Grupa Technologiczna HARTING należy do partnerstwa na rzecz ochrony klimatu, efektywności energetycznej i innowacji. Inicjatywa ta została założona przez Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową (DHIK) we współpracy z Federalnym Ministerstwem Środowiska. Zobowiązuje ona niemiecką gospodarkę do poprawy ochrony klimatu i efektywności energetycznej.