Pokazujemy, jak wykorzystać technologie jako klucz do projektowania przyszłości.

HARTING Experts Camp

Pokazujemy, jak wykorzystać technologie jako klucz do projektowania przyszłości.

Przemysł przechodzi transformację. Dla firmy HARTING transformacja ta oznacza wykorzystanie własnych kluczowych technologii i nawiązanie ukierunkowanej współpracy partnerskiej w celu połączenia wiedzy specjalistycznej; pozwala to tworzyć nowe rozwiązania w ramach całej naszej sieci technologicznej. Ostatecznym celem jest opracowanie rozwiązań, które w szerszym kontekście pomagają w projektowaniu ekosystemów.

My te rozwiązania pokażemy Państwu! Odwiedź HARTING Experts Camp - nasz cyfrowy punkt kontaktowy w sprawie seminariów internetowych, wykładów i prezentacji. Nasi eksperci pokażą najważniejsze kluczowe czynniki wyznaczające naszą drogę ku przyszłości.

Najpierw wybierz obszar tematyczny:

3D-MID | Trendy w Ethernecie przemysłowym | Rozwiązania z obszaru magazynowania energii | Rozwiązania w zakresie szaf sterowniczych​ | Usługi cyfrowe | Rozwiązania cyfrowe | Inteligentna łączność | Rozwiązania logistyczne

Jak PCB - ale 3D. Nieograniczone możliwości dzięki technologii 3D-MID

Technologia 3D-MID (Mechatronic Integrated Device) oferuje unikalną możliwość łączenia i integrowania funkcji elektronicznych i mechanicznych na trójwymiarowym korpusie. Miniaturyzacja i swoboda projektowania są coraz częściej stosowane w elektronice użytkowej oraz sektorze medycznym i w motoryzacji. Dzięki temu seminarium internetowemu dowiesz się więcej o prezentowanej technologii i jej potencjalnych zastosowaniach.

Trendy w Ethernecie przemysłowym

Przemysł 4.0 i IoT stawiają nowe wymagania w zakresie komunikacji przemysłowej. Dzięki szerokiej gamie scenariuszy zastosowań Ethernet przemysłowy doskonale nadaje się do tego celu. Jest on uważany za klucz do sukcesu w cyfryzacji przemysłowej.
W naszych seminariach internetowych prezentujemy trendy, kierunki rozwoju i rozwiązania z zakresu Ethernetu przemysłowego. Daj się zainspirować i odkryj możliwości dla swojej firmy.

Rozwiązania z obszaru magazynowania energii

Systemy magazynowania energii oparte na ogniwach litowo-jonowych są kluczowym elementem umożliwiającym osiągnięcie opóźnionego w czasie i zależnego od popytu wykorzystania energii wiatrowej i słonecznej. W naszym seminarium internetowym przedstawimy zalety modułowej konstrukcji rozwiązań w zakresie magazynowania energii. Pokażemy również, jak wykonywać bezbłędne i bezpieczne połączenia wtykowe.

Rozwiązania w zakresie szaf sterowniczych

Producenci szaf sterowniczych chcieliby mieć więcej spośród tych trzech rzeczy: wolnej przestrzeni w szafie, czasu na planowanie i efektywności podczas instalacji. W tym seminarium internetowym firma HARTING zaprezentuje, w jaki sposób innowacyjne, wtykowe rozwiązania w zakresie okablowania mogą być wykorzystywane do o wiele bardziej efektywnego okablowania i konfiguracji szaf sterowniczych.

Usługi cyfrowe

Złącza przemysłowe są skomplikowane - ale można je łatwo skonfigurować online, używając konfiguratora Han®. W naszym seminarium internetowym zostaną przedstawione narzędzie online oraz nowe funkcje personalizacji. Pozwala to na indywidualne definiowanie wejść kablowych i znakowanie na obudowie złącza. A najmniejsza możliwa partia może składać się z jednej sztuki.

Rozwiązania cyfrowe

Wszystkie rozwiązania cyfrowe HARTING coś łączy. Wszystkie one są zlokalizowane w obszarze kluczowych kompetencji HARTING: w trudnych zastosowaniach przemysłowych lub w obszarach, w których występują rzeczywiste, trudne warunki środowiskowe. Zawsze skupiamy się na połączeniu obiektowego poziomu automatyzacji z rozwiązaniami programowymi: w chmurze i brzegowymi - dzięki temu osiągamy kolejny poziom produkcji. Na tej kombinacji opierają się nasze rozwiązania RFID, cyfrowy bliźniak i nasza bramka Edge.

Inteligentna łączność

W tym seminarium internetowym dowiesz się więcej o technologii złączy HARTING Han® Interlock i podejściu do łączności dla przyszłych rozwiązań infrastruktury DC. Gotowy do użycia w technologii informacyjnej interfejs z technologią siłowników wykorzystywany do optymalizacji ochrony obiektów i personelu.

Rozwiązania logistyczne

Skróć czas instalacji i unikaj źródeł błędów w przypadku prefabrykowanych wiązek kablowych. Wykorzystaj możliwości, jakie daje firma HARTING.

Inteligentne rozwiązania UHF RFID i optymalizacja procesów dzięki HARTING MICA®. Pomagają one skrócić czas produkcji, uniknąć błędów i wyeliminować niepotrzebne przestoje.