Odpowiedzialność społeczna

Od momentu utworzenia przedsiębiorstwa w roku 1945 kodeks etyczny był zawsze głęboko zakorzeniony w rodzinnej firmie HARTING. Kierując się naszą wizją „Chcemy tworzyć wartość dla ludzi”, tworzymy fundamenty naszych celów korporacyjnych - zorientowanych na efektywność i zrównoważony rozwój.

Wartości te są wyczuwalne w naszym przedsiębiorstwie i stają się faktem dzięki codziennej pracy około 6200 pracowników. Otrzymane przez nas nagrody, w tym Railsponsible CSR Award oraz liczne złote wyróżnienia w kategorii troski o CSR, przyznawane przez agencję ratingową EcoVadis, świadczą, że dobrze rozumiemy CSR. CSR oznacza społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw.

W HARTING przyjmujemy odpowiedzialność społeczną rozważając technologiczne, społeczne i ekologiczne konsekwencje naszych korporacyjnych decyzji i działań. HARTING dobrowolnie przyczynia się do dobrobytu i zrównoważonego rozwoju naszego globalnego społeczeństwa w miejscach, w których działa, w zakresie swoich możliwości i sfer działania. Kierujemy się powszechnie akceptowanymi wartościami etycznymi i zasadami, w szczególności: uczciwością, integralnością i szacunkiem dla ludzkiej godności.

Certyfikowany system zarządzania CSR

Biorąc na siebie odpowiedzialność społeczną, HARTING kieruje się międzynarodową normą ISO 26000 - Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności – i korzysta w swoich oddziałach z certyfikowanego systemu zarządzania CSR.

  • HARTING Deutschland GmbH & Co. KG
  • HARTING Electric GmbH & Co. KG
  • HARTING Electronics GmbH i
  • HARTING Stiftung & Co. KG.

Podstawą tej certyfikacji są normy krajowe: ONR 192500 w Austrii i RS 10 w Hiszpanii, obejmujące tematykę ISO 26000 i definiujące wymagania jej wdrożenia. Jako norma zawierająca wytyczne ISO 26000 nie może być bezpośrednio przedmiotem certyfikacji.

„Kodeks postępowania” ZVEI

HARTING dodatkowo zapewnia zgodność z kodeksem postępowania niemieckiego stowarzyszenia producentów podzespołów elektrycznych i elektronicznych (niem.: Zentralverband der Elektrotechnik- und Elektronikindustrie lub w skrócie ZVEI), ustalającym zasady społecznie odpowiedzialnego zarządzania koncernem i sformułowanym na podstawie ISO 26000.

Nasze doskonałe zaangażowanie w CSR

Zaangażowanie Grupy Technologicznej HARTING w CSR zostało uznane i nagrodzone w roku 2017 przez Railsponsible, inicjatywę branżową branży kolejowej i w roku 2015 przez Bombardier Transportation, w formie przyznania nagrody „Supplier Sustainability Award 2015”.

Dodatkowo agencja ratingowa EcoVadis przyznała po raz trzeci z rzędu złoty status HARTING Foundation & Co. KG. W ten sposób trafiliśmy do grona najlepszych 5% przedsiębiorstw pod względem CSR wśród producentów podzespołów elektronicznych.

HARTING otrzymuje nagrodę Railsponsible CSR Award europejskiej branży kolejowej