HARTING MICA® szyfruje połączenia z telefonami komórkowymi w pojazdach transportujących gotówkę.

Na komputerze MICA® Wireless Edge z technologią szyfrowania Infotecs polega jeden z wiodących europejskich producentów opancerzonych pojazdów do przewozu gotówki. Wspomniana technologia umożliwia zdalny dostęp do pojazdów za pośrednictwem mobilnej sieci komórkowej.

Codziennie na drogach publicznych przewożone są miliony euro. Pojazdy do przewozu gotówki wydają się być łatwą zdobyczą dla przestępców, więc firmy muszą odpowiednio chronić swoje pojazdy. Oprócz ochrony pancernej, krytycznym środkiem ochronnym jest nieprzerwane, odporne na podsłuch, połączenie z pojazdem. Ponieważ pojazdy stale przemieszczają się pomiędzy różnymi komórkami operatorów telefonii komórkowej, producent pojazdów specjalnych zdecydował się na rozwiązanie firmy Infotecs. Rozwiązanie to łączy oprogramowanie szyfrujące ViPNet z komputerem MICA® Edge firmy HARTING, zapewniając bezprzewodową bramkę do pojazdu.

Dzięki wykorzystaniu programowanego rozwiązania VPN ViPNet, dostęp do pojazdów można uzyskać w dowolnym momencie za pośrednictwem mobilnej sieci komórkowej.

Dzięki funkcjonalności ciągłego dostępu oprogramowania VPN ViPNet, dostęp do pojazdów jest możliwy w każdej chwili za pośrednictwem szyfrowanego połączenia komórkowego. W przypadku innych rozwiązań VPN, bezpieczne połączenie musi zostać ponownie nawiązane przy każdym jego przerwaniu lub przełączeniu sieci operatora komórkowego.

Szyfrowane, zawsze aktywne połączenie mobilne oferuje również nowe możliwości monitorowania pojazdów. Ponieważ śledzenie pojazdów przez system GPS nie zawsze jest możliwe (np. w tunelach), operator daje teraz możliwość bezproblemowego śledzenia pojazdów. Za pomocą mobilnej sieci komórkowej można śledzić pojazdy również w tunelach, co znacznie zwiększa poziom bezpieczeństwa firm zajmujących się transportem gotówki.

Komputery MICA® Wireless są zainstalowane na stałe w pojazdach i wyposażone w karty E-Sim firmy EMnify. Globalna usługa roamingu EMnify eliminuje potrzebę zawierania odrębnych umów o świadczenie usług łączności mobilnej z każdym operatorem w różnych krajach, w których używane są te pojazdy. Za pomocą sprzętu MICA® możliwe jest również przesyłanie danych telemetrycznych z systemu magistrali danego producenta pojazdu i ich ocena w celu przeprowadzenia analiz konserwacji predykcyjnych lub prewencyjnych. W ten sposób można zapobiec awariom pojazdów. Ponieważ rozwiązanie Infotecs charakteryzuje się również bardzo małymi opóźnieniami w transmisji danych, bezpośrednio w pojazdach można też łatwo przeprowadzać zdalne aktualizacje oprogramowania.