Producent maszyn specjalnego zastosowania upraszcza instalację szafy sterowniczej

Producenci maszyn mogą zaoszczędzić wiele czasu i wysiłku podczas instalacji, jeśli systemy nie są już dostarczane w tradycyjny sposób z niezarobionymi przewodami. Działający na całym świecie producent maszyn specjalnego zastosowania do produktów farmaceutycznych wyposaża zatem swoje maszyny we wstępnie zmontowane wiązki kablowe, które są podłączane bezpośrednio do szafy sterowniczej za pomocą złączy. Zapobiega to błędom w okablowaniu i skraca czas instalacji o ponad 30 procent. 

"Ponad 80 procent maszyn specjalnego zastosowania jest eksportowanych. Bardzo często jednak podczas instalacji i uruchamiania na miejscu brakuje wykwalifikowanego personelu. Jeśli ktoś musi dodatkowo podróżować, aby wyeliminować usterki w okablowaniu, może to być bardzo kosztowne", mówi René Heiden, kierownik operacyjny w SUATEC, opisując typowe wyzwanie związane z instalacją na międzynarodowych placach budowy. 

Zatrudniająca ponad 50 pracowników firma SUATEC GmbH tworzy rozwiązania automatyzacyjne i inżynieryjne dla technologii procesów i urządzeń. Jej działalność obejmuje także budowę szaf sterowniczych dla producentów maszyn specjalnego przeznaczenia. "Maszyna jest podłączana do wiązki kablowej składającej się z 50 pojedynczych przewodów". Każdy przewód ma od 4 do 25 pojedynczych żył, z których następnie należy zdjąć izolację, i które trzeba wyposażyć w kontakty oraz podłączyć na miejscu. Tu właśnie pojawiają się błędy. Producent maszyn chciał temu zapobiec, upraszczając okablowanie poprzez wstępny montaż za pomocą złączy", wyjaśnia kierownik robót SUATEC.

Guido Steenbock (HARTING, po lewej) i Rene Heiden (SUATEC, po prawej) na wspólnym projekcie: Producent maszyn specjalnego zastosowania chciał uprościć okablowanie i dostarczyć swoje systemy wstępnie wyposażone w złącza.
Płyta montażowa ze stali nierdzewnej jest wstępnie zmontowana przez HARTING Customised Solutions (HCS) i łączy wszystkie złącza do szafy sterowniczej.
Obudowy złączy przemysłowych montowane powierzchniowo podłącza się do specjalnej płytki PCB z tyłu płyty montażowej za pomocą adapterów. Zastępuje ona listwę zaciskową z 200 pojedynczymi kontaktami niskiego napięcia. Przewody niskonapięciowe podłącza się teraz bezpośrednio do płytki PCB.

Podłączanie wstępnie zmontowanych wiązek kablowych bezpośrednio do szafy sterowniczej

Duża liczba połączeń i wynikająca z tego duża liczba złączy z każdej maszyny do szafy sterowniczej była wyzwaniem. Firma SUATEC we współpracy ze specjalistą od złączy - HARTING - opracowała sposób prowadzenia wiązek kablowych bezpośrednio w szafie sterowniczej. Szafa sterownicza jest do tego celu wyposażona w specjalną płytkę PCB. Zastępuje ona listwę zaciskową z 200 pojedynczymi kontaktami niskiego napięcia. Przewody niskonapięciowe podłącza się teraz bezpośrednio do płytki PCB. Ta płytka PCB jest dostarczana z wstępnie zmontowanymi adapterami, które pasują bezpośrednio do kontaktów złącza przemysłowego HARTING. Firma HARTING dostarcza również wstępnie zmontowane wiązki kablowe oraz płytę ze stali nierdzewnej wraz z towarzyszącymi im obudowami do montażu powierzchniowego. W rozwiązaniu tym zrezygnowano również z interfejsu na ścianie szafy sterowniczej i większości okablowania wewnętrznego.

"W firmie HARTING w projekcie wdrożono specjalnie opracowane, wstępnie zmontowane przewody do szafy sterowniczej, płytę ze stali nierdzewnej, płytkę PCB, złącza i odpowiednie długości przewodów do połączeń w maszynie. Takie niestandardowe rozwiązania są opracowywane przez specjalny oddział HARTING Customized Solutions (HCS). HCS specjalizuje się w takich niestandardowych rozwiązaniach", wyjaśnia Guido Steenbock, inżynier sprzedaży w firmie HARTING.

Producent maszyn specjalnych SUATEC i dział sprzedaży HARTING przeprowadzili wstępne rozmowy na temat projektu szafy sterowniczej. Wymagania techniczne oraz specyfikacje komponentów zostały następnie wyjaśnione z działem inżynierii projektowej HCS, omówiono koncepcje, wyprodukowano próbki i ostatecznie przetestowano serię pilotażową z prototypami. Po jej wypuszczeniu przeprowadzono ostateczne testy elektryczne i EMC.

"Dzięki rozwiązaniu HARTING wszystko jest przygotowane do montażu na miejscu. Montaż przewodów nie jest już skomplikowany. Skraca to czas montażu o co najmniej 30 procent", mówi René Heiden, kierownik robót w firmie SUATEC, wymieniając korzyści.

Czas instalacji skrócony o ponad 30 procent

Dla producenta maszyn specjalnego zastosowania wstępnie zmontowane wiązki kablowe z zamontowanymi złączami są dużą zaletą. Dzięki rezygnacji z listwy zaciskowej i bezpośredniego podłączenia do płytki PCB nie trzeba już podłączać pojedynczo każdego z 200 kontaktów. Przewody mogą być produkowane seryjnie i już wyposażone w podłączone złącza. "W taki sposób wszystko jest przygotowane do montażu na miejscu. Montaż przewodów nie jest już skomplikowany. Skraca to czas montażu o co najmniej 30 procent", mówi kierownik robót w firmie SUATEC, wymieniając korzyści. Jako kolejną zaletę kierownik robót podaje stałą jakość zapewnianą przez standardowe i gwarantowane jakościowo rozwiązanie. Zapobiega to błędom w okablowaniu, a także pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. 

"Producent maszyn specjalnego przeznaczenia uważa za istotne, aby zarówno zespół przewodów i złączy, jak i komponenty, takie jak płytki ze stali nierdzewnej i płytki PCB, pochodziły z jednego źródła. Wszystkie komponenty zostały dopasowane i przetestowane przez HCS", dodaje Guido Steenbock z firmy HARTING. René Heiden z firmy SUATEC uważa ścisłą współpracę za ważną: "Współpracujemy bardzo ściśle i sprawnie z firmą HARTING, aby zapewnić, że maszyny zostaną dostarczone na czas. Nie było ani jednego przypadku, w którym nie potrafilibyśmy rozwiązać problemów szybko i zadowalająco".