Ochrona środowiska i system zarządzania

 Działaj odpowiedzialnie i angażuj się na rzecz przyszłości

Wiążące zobowiązanie do ochrony środowiska i klimatu jest kluczem do naszej pomyślnej ewolucji. Firma musi być w stanie odpowiadać za konsekwencje swoich działań dziś i w przyszłości.

To właśnie dzięki tej świadomości zobowiązujemy się do przestrzegania następujących zasad zrównoważonego działania:

  • HARTING stawia bezpieczeństwo i ochronę ludzi i środowiska w centrum swojej działalności gospodarczej. Aby wprowadzić nasze słowa w życie, zapewnimy niezbędne zasoby, będziemy stale poszukiwać dodatkowych rozwiązań i analizować wyniki naszych działań.
  • Firma HARTING przeszkoliła swoich pracowników w zakresie odpowiedzialnego postępowania ze środowiskiem naturalnym.

Do certyfikatów "Zarządzanie środowiskiem i zrównoważony rozwój"

Ochrona środowiska

Program ochrony środowiskoa i system zarządzania środowiskiem Grupy Technologicznej HARTING od 1996 r. otrzymuje ciągłą certyfikację dla swoich niemieckich zakładów zgodnie z rozporządzeniem WE o audycie środowiskowym (EMAS).