Ochrona środowiska

Ochrona środowiska od lat jest jednym z priorytetów w polityce korporacyjnej HARTING. Ekonomiczne zarządzanie przedsiębiorstwem oznacza dla nas także poważne podejście do odpowiedzialności społecznej. Dlatego w HARTING już na wczesnym etapie rozwoju opracowaliśmy ekologiczne procesy i odpowiednio uczuliliśmy pracowników pod kątem tych kwestii.