„Wszystko, co elektryczne, musi być również połączone w sieć“

Wywiad z
Vimal Mahendru, Chairman of the IEC Standardisation Management Board (SMB) and Vice President of the IEC

Jako wiceprzewodniczący Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej Vimal Mahendru pragnie także pobudzić koncepcję Społeczeństwa Całkowicie Elektrycznego do rozwoju w zakresie normalizacji. Różne wymagania regionalne stanowią wyzwanie, ale prowadzą także do rozwiązań, które mają trwały wpływ we wszystkich regionach.

tec.news: Czy „Społeczeństwo Całkowicie Elektryczne” (AES) to holistyczne podejście obejmujące wszystkie sektory?

Vimal Mahendru: Mówimy tutaj w istocie o społeczeństwie całkowicie elektrycznym. Moim zdaniem wszystko, co elektryczne, również musi być połączone w sieć. Taka jest podstawowa rzeczywistość XXI wieku. Chciałbym nazwać AES społeczeństwem i całkowicie elektrycznym, i połączonym – AECS”. Obecnie wszędzie wokół nas jest mnóstwo danych. To bogactwo informacji, a co za tym idzie – cenne zaplecze dla tworzenia lepszego społeczeństwa.


 

tec.news: Jaką rolę odgrywa w tym Rada Normalizacyjna Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC), której Pan przewodniczy?

Vimal Mahendru: Rada Normalizacyjna IEC zarządza całą normalizacją w tym obszarze. Ma to sens również dlatego, że aplikacje, które tradycyjnie nie były jej częścią składową,  są obecnie elektryfikowane. Dotyczy to na przykład mobilności, która obejmuje nie tylko transport drogowy, ale także transport lotniczy i spedycję. I tu również nie tylko elektryfikacja, ale także łączność sprawia, że taka transformacja jest w ogóle możliwa.


 

tec.news: A jak powinny wyglądać źródła elektryfikacji?

Vimal Mahendru: Pochodzę z Indii, gdzie około dwie trzecie energii elektrycznej wytwarzane jest z paliw kopalnych. Zdaliśmy sobie sprawę, że przejście na elektryfikacje jest bardziej zrównoważone dla eko-rozwoju.  Bezpieczniej jest transportować elektrony niż paliwa kopalne.


 

tec.news: Jakie są warunki ramowe i oczekiwane efekty założeń Społeczeństwa Całkowicie Elektrycznego?

Vimal Mahendru: To zacznę od kwestii podstawowych. Wyobraź sobie życie na ziemi jak trzypoziomowy tort weselny: dolna część jest największą warstwą. I to jest nasza ziemia, ekosystem ze środowiskiem, powietrzem, wodą i życiem. Społeczeństwo to druga warstwa tortu. A na szczycie najmniejszej warstwy znajduje się cykl gospodarczy, w którym działa również firma HARTING. To tutaj tworzy się wartość, która wywiera się wpływ na warstwę tuż poniżej – na społeczeństwo i następuje rozwój.


 

tec.news: Jak te poszczególne poziomy wpływają na siebie?

Vimal Mahendru: Musimy stworzyć harmonię pomiędzy tymi trzema poziomami. Tylko wtedy będzie możliwy rozwój kompleksowy. Najwyższy poziom, na którym firmy takie jak HARTING chcą się dalej rozwijać, potrzebuje z kolei rozwijającego się społeczeństwa. Aby społeczeństwo mogło się rozwijać, planeta musi być zdrowa. Kiedy wyobrażam sobie społeczeństwo w pełni elektryczne i połączone, to płynnie łączą się te trzy warstwy jednego tortu.


 

tec.news: Jak termin „Społeczeństwo Całkowicie Elektryczne” jest pozycjonowany na świecie globalnie?  Jakie różnice regionalne możemy zidentyfikować?

Vimal Mahendru: Jako przykład chciałbym podać Indie. Kraj posiada czwartą co do wielkości sieć elektroenergetyczną na świecie. A mimo to zużycie energii elektrycznej na mieszkańca w Indiach jest znikome. Jest to zaledwie 1100 kilowatogodzin na osobę rocznie, co stanowi jedną dziesiątą zużycia energii elektrycznej na mieszkańca w krajach uprzemysłowionych. Z jednej strony Indie są wysoko rozwinięte i też eksplorują np. księżyc. Z drugiej strony kraj znajduje się na niskim poziomie, jeśli chodzi o wykorzystanie całej tej nauki i technologii z korzyścią dla wszystkich ludzi w społeczeństwie.


 

tec.news: Wracając do idei AES: Jakie działania zostały już podjete lub są planowane w IEC?

Vimal Mahendru: Rada IEC powołała już osiem komitetów systemowych. Są to duże komitety z wieloma horyzontalnymi pomysłami, które pochodzą z różnych obszarów społeczeństwa i technologii. Istnieją na przykład komitety systemowe ds. inteligentnej energii, inteligentnych miast, inteligentnej produkcji i zrównoważonego transportu zelektryfikowanego. Tematy te obejmują kilka obszarów technologicznych, ale mają jedną wspólną cechę: przyczyniają się do powstania w pełni elektrycznego i połączonego społeczeństwa.


 

tec.news: Jak tworzone są w tym celu międzynarodowe standardy? Jakie konkretne przykłady możemy tu podać?

Vimal Mahendru: Konkretny przykład można ponownie znaleźć w Indiach: w 2013 r. ponad 320 milionów populacji Indii nie miało dostępu do sieci energetycznej. Na całym świecie liczba ta sięgała aż 1,5 miliarda ludzi. Wyzwanie polegało na stworzeniu infrastruktury obejmującej elektrownie, linie przesyłowe, podstacje i linie dostarczające paliwo itp. Byłem wówczas szefem Indyjskiego Stowarzyszenia Przemysłu Elektrotechnicznego i Elektronicznego, i zwróciłem się do rady IEC o wsparcie. I tak narodził się komitet, któremu miałem zaszczyt przewodniczyć. Później w prace zaangażowanych było około 30 różnych komitetów krajowych i około 50 ekspertów. W 2022 r. rada IEC ostatecznie opublikowała normę dotyczącą dostępu do energii elektrycznej za pośrednictwem minisieci prądu stałego. Takie rozwiązania umożliwiło także wielu innym krajom Azji i Afryki podłączenie gospodarstw domowych do sieci energetycznej.