W drodze na kontynent Całkowicie Elektryczny: Perspektywa panamerykańska

Od północnych krańców Kanady po południowe krańce malowniczej Brazylii, obie Ameryki obrały kurs na Społeczeństwa Całkowicie Elektryczne. Każdy kraj, wnosząc własne inicjatywy i wyjątkowe mocne strony, notuje progres w procesie przechodzenia na zrównoważone źródła energii i czystsze systemy transportu.

Kanada: Pionierskie ogniwa paliwowe

Konkretne działania Kanady mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i przyspieszenie wprowadzenia pojazdów elektrycznych i wodorowych,  przewidują całkowite zaprzestanie sprzedaży samochodów napędzanych benzyną do roku 2035 wraz z wprowadzeniem obowiązku, aby 60% wszystkich pojazdów sprzedanych w ciągu najbliższych pięciu lat miało napęd elektryczny lub wodorowy. Ponadto do 2050 r. Kanada zamierza pozyskiwać 30% swojej energii ze źródeł wodorowych, stosując takie metody, jak elektroliza i produkcja energii odnawialnej.

Dzięki obfitym zasobom hydroelektrycznym kraj ma pozycję lidera w produkcji ‘zielonej energii’.  Zaangażowanie Kanady w te cele przyciąga znaczne inwestycje zagraniczne, szczególnie w rozwój akumulatorów elektrycznych i rozwiązań w zakresie mobilności o zerowej emisji. Firma HARTING, głęboko zakorzeniona w sektorze przemysłowym , wspiera projektowanie najnowocześniejszych ogniw paliwowych produkowanych przez Ballard Power Systems, które obecnie napędzają kilka nowych pociągów wodorowych i hybrydowych,  w tym platformę Siemens Mobility Mireo. Szeroka gama rozwiązań komunikacyjnych firmy HARTING, oraz linie kolejowe o wysokiej wydajności, umożliwia nam łatwiejsze dostosowanie, projektowanie i wdrażanie tej nowej technologii.

USA: Przyspieszanie postępu w Stanach Zjednoczonych poprzez podjęte inicjatywy rządowe

W Stanach Zjednoczonych projekty ustaw rządowych i mechanizmy finansowania napędzają znaczne inwestycje w projekty elektryfikacyjne.  Z budżetem ponad 108 miliardów dolarów przeznaczonych na samą elektryfikację transportu, kraj przeżywa bezprecedensową falę rozwoju infrastruktury. Inicjatywy federalne, takie jak ustawa o inwestycjach infrastrukturalnych i zatrudnieniu, przeznaczają fundusze aż do 2031 r., ze znaczną ich częścią przeznaczoną na rozwój społeczeństwa elektrycznego.

Od systemów kolei po pociągi dużych prędkości i autobusy elektryczne w Stanach Zjednoczonych obserwuje się transformacyjne przejście w kierunku bardziej ekologicznych środków transportu. Firma HARTING podjęła współpracę z Fundacją Elektroniki Przemysłu Rolniczego w celu opracowania złącza wysokiego napięcia dedykowanego dla firmy John Deere, które ma wiele zastosowań w przemyśle agrobiznesu, w tym w zbiorach ziemniaków. Elektryfikacja ich ciągników podkreśla kluczową rolę firmy HARTING w kształtowaniu elektrycznej przyszłości kraju.

Brazylia i Meksyk: Wykorzystanie czystej energii

Brazylia wyróżnia się jako jeden z producentów najczystszej energii na świecie, mogąc poszczycić się zróżnicowanym portfelem odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wodna, wiatrowa i słoneczna. Współpraca z firmami takimi jak Siemens i Progress Rail napędza innowacje w elektryfikacji – szczególnie w sektorze kolejowym. Tymczasem Meksyk staje się kluczowym graczem w boomie energetycznym, a Siemens stoi na czele wprowadzania najnowocześniejszych technologii z Europy na rynek meksykański.

Wędrując po tych dynamicznych obszarach, firma HARTING wykorzystuje swoją specjalistyczną wiedzę do wspierania inicjatyw począwszy od elektryfikacji rozwijających się rynków Meksyku po projekty wykorzystujące energię wiatrową w Brazylii. Współpracując z WEG przy generatorach wiatrowych, firma HARTING dostarcza kompletny system okablowania dla wież wiatrowych, w tym dla nowo powstałego generatora WEG o mocy 7 megawatów, który będzie największym w całej Brazylii i będzie można go dostosować do innych rynków światowych.

Get in touch
Jon DeSouza
President & CEO