Wszystko elektryczne czy to sposób myślenia? Co przyszła rentowność oznacza dla specjalistów i menedżerów

Wywiad z
Doris Höpfl, Chief Human Resources & Legal Officer HARTING Technology Group

Dla pracowników dostosowanie się do przyszłej wizji Społeczeństwa Całkowicie Elektrycznego oznacza ponowną konieczność przemyślenia technologii i odpowiedzialności społecznej. Co to oznacza dla działu zasobów ludzkich, HR?

Jak firma HARTING pozycjonuje swoje stanowisko pod względem sposobu myślenia i wiedzy specjalistycznej w odniesieniu do Społeczeństwa Całkowicie Elektrycznego?

Doris Höpfl: Szczególnie w obecnych, bardzo ekscytujących czasach niezwykle ważne jest spojrzenie na przyszłą rentowność umiejętności ludzkich. Często – i nadal w dużej mierze ma to miejsce w tym przypadku – istniejące modele kompetencji są nastawione na kompetencje techniczne i silnie koncentrują się na obszarach zarządzania. Pewne jest jednak to, że wymagania dotyczące umiejętności ludzi na rynku pracy zmieniają się i musimy zadać sobie pytanie: w jaki sposób ludzie mogą być otwarci na zmiany? Zadaniem osób na stanowiskach kierowniczych jest rozpoznawanie i promowanie istniejącego potencjału. W firmie HARTING definiujemy obecnie odpowiednie ramy i dopasowujemy je w szczególności do naszego strategicznego planu działania na rzecz społeczeństwa całkowicie elektrycznego, innowacji i portfolio produktów. Innymi słowy, sprawdzamy, jakich kluczowych kompetencji potrzebujemy, jeśli chodzi o nasz wkład w przyszłą wizję AES, aby wypełnić je w ukierunkowany sposób. Nie chodzi tylko o wiedzę specjalistyczną, ale wiąże się to także z takimi czynnikami, jak kreatywność i elastyczność w zakresie zmian.


 

W jaki sposób firma HARTING rozwija ducha innowacji, w którym łączność będzie stanowiła cenny wkład w AES?

Doris Höpfl: AES to wielka szansa nie tylko dla społeczeństwa, ale także dla nas, w firmie HARTING. Tworzymy połączenia – i to także w kontekście ludzi! Jestem przekonana, że poprzez nasze portfolio produktów znacząco ukształtujemy tego ducha i damy przekonujący przykład. Dzięki temu potencjałowi w zasadzie w rękach naszego zespołu kierowniczego leży zachęcanie i inspirowanie ludzi do podążania tą ścieżką. Wymaga to siły przekonywania i zaufania. Kultura, w której ludzie się angażują, myślą kreatywnie i biorą odpowiedzialność. Należy ich zachęcać do wykorzystywania wszystkich możliwości i mieć pewność siebie przy robieniu nowych rzeczy. Aby to się udało, obdarzamy ludzi niezbędnym zaufaniem, dzięki czemu mogą w pełni rozwijać swoją wiedzę. Idzie to w parze z pewną gotowością do podejmowania ryzyka i znacznym poziomem współpracy między działami. Jako menedżerowie stworzymy do tego przestrzeń i platformę. Aby grupa technologiczna HARTING osiągnęła globalny sukces, potrzebujemy znacznie większej różnorodności – różnych ludzi zakorzenionych w różnych środowiskach i kulturach. Jesteśmy już obecni na arenie międzynarodowej i będziemy nadal rozwijać tę sieć. Celem jest połączenie nowych umiejętności w firmie z dogłębną wiedzą, która już istnieje w organizacji. Wszystkie te aspekty stanowią kluczowe czynniki sukcesu.


 

Czy firma HARTING staje się atrakcyjna dla potencjalnych pracowników poprzez pozycjonowanie się w AES?

Doris Höpfl: Jeśli firma wnosi istotny wkład w przekształcanie społeczeństwa w kierunku bardziej eko-zrównoważonego rozwoju w celu stawienia czoła kryzysowi klimatycznemu, jest to naturalnie bardzo atrakcyjne dla ludzi – wszystkich pokoleń. Odpowiednie poczucie przynależności jest również istotnym czynnikiem. Ponieważ ludzie coraz częściej szukają celu swojego działania i zadają sobie pytanie: Jaki wkład mogę wnieść tym, co robię? W kontekście Społeczeństwa Całkowicie Elektrycznego oznacza to: Jesteśmy ludźmi, którzy określają i kształtują AES za pomocą tego, czego potrzebuje – łączności. Łączymy nie tylko urządzenia techniczne - łączymy także ludzi!