Budowanie stabilności produkcji i łańcucha dostaw

Building manufacturing and supply chain resiliency
Wywiad z
Christina Chatfield, Executive VP of Marketing and Digital Strategy

Schyłek okablowania na stałe – już dziś potrzeba więcej złączy

Pandemia COVID-19 wywarła ogromny wpływ na każdą branżę. Jedną z branż, którą dotknęły największe zakłócenia jest produkcja i jej łańcuchy dostaw. Od zamkniętych zakładów i portów we wczesnych dniach pandemii po obecne globalne niedobory krzemu i drewna oraz niedobory wykwalifikowanej siły roboczej, jedno jest niezaprzeczalne – tzw. działania na skróty podjęte w przeszłości nie sprawdzają się w obliczu niepewności.

Z powodu tego wstrząsu rynki przemysłowe przeszły gruntowne zmiany: firmy dokonują dramatycznych zmian w strukturach produkcji i łańcucha dostaw, aby uczynić je bardziej odpornymi na niepewne warunki i niedobór personelu w odpowiedzi na niedobory wykwalifikowanej siły roboczej. W tym wszystkim jedno przesłanie jest jasne: nadchodzi przyszłość, a firmy muszą się dostosować, aby przetrwać.

Łączność i odpowiedni partner w zakresie łączności odgrywają kluczową rolę w zwiększaniu stabilności produkcji i łańcuchów dostaw i w lepszym przygotowaniu na przyszłość.

 

 

PRZEJŚCIE OD KONKURENCYJNOŚCI KOSZTÓW DO KONKURENCYJNOŚCI RYZYKA

W 2020 roku Światowe Forum Ekonomiczne we współpracy z wiodącą grupą badawczą Kearney przeprowadziło wywiady środowiskowe z działami łańcucha operacyjnego i dostaw w firmach takich jak Siemens, Schneider Electric i Rockwell, aby zrozumieć, w jaki sposób COVID-19 płynął na produkcje i łańcuchy dostaw, I aby zidentyfikowac podobieństwa między irmami, które pozostały stabilne podczas pandemii.

Odkryli, że firmy które były w stanie skutecznie utrzymać swoją działalność bez znacznych strat, miały już wdrożone wysoce elastyczne, zaawansowane technologicznie i modele produkcji i łańcucha dostaw odporne na działanie elementów ryzyka. Ci, którzy borykali się najbardziej, zbudowali swoje fabryki i łańcuchy dostaw tak, aby były jak najtańsze. Światowe Forum Ekonomiczne odkryło, że pandemia przyśpieszyła zmianę, która juz zachodziła, od modeli wysoce konkurencyjnych kosztowo do modeli konkurencyjnych wobec ryzyka.

Następnie opisali cechy modelu konkurencyjnego wobec ryzyka, które obejmowały:

  • Elastyczne i zdecentralizowane modele produkcji zwiększające sprawność reagowania i dostosowywania się do zmieniających się potrzeb klienta.
  • Inwestycja w zaawansowane technologie produkcyjne, które zapewniają pełną przejrzystość i wykorzystujaądane do podejmowania świadomych decyzji.
  • Wspieranie strategicznych relacji I współpracy z partnerami, którzy oferują niezawodne i lokalne wsparcie.

Spójrzmy, jak odpowiedni partner w zakresie łączności może pomóc firmom w przejściu na „konkurencyjność wobec ryzyka”.

STOSOWANIE ZŁĄCZY TO ELASTYCZNA PRODUKCJA

W przeszłości hala produkcyjna była statyczna, co oznaczało, że linie pozostały wzglednie takie same, a modernizacje nastepowały co pare lat. Maszyny były umieszczone tak, aby wykonywały te same zadania przez cały okres ich uzytkowania. o jednak zaczynało sie zmieniać się jeszcze przed pandemią.

Hardwired connections

Obecnie hale produkcyjne muszą podlegać częstej reorganizacji w celu dostosowania produktów do specyficznych potrzeb klienta. Dzięki dodaniu robotów współpracujących i maszyn modułowych, hale można szybko przeorganizować, aby móc wytwarzac zupełnie inne produkty.

W czasach kiedy zakłady produkcyjne były statyczne, doprowadzenie zasilania, sygnału i danych do tych starych maszyn mogło byc okablowane na stałe. Oznacza to, że wszystkie połączenia wchodzące i wychodzące z maszyny były na stałe przymocowane do listew zaciskowych. Było to mniej kosztowne na początku niż polaczenia za pomoca złaczy, ale były tez tego wady.

Montaz lub demontaz musiał byc wykonany przez wykwalifikowanego elektryka, co było czasochłonne i kosztowne. Połaczenia przewodowe były czesto zle okablowane, co powodowało przestoje a w konsekwencji utrate przychodów.

Poza wzgledami mechanicznymi okablowanie na stałe jest znacznie bardziej ryzykowne niz uzycie złacza.

Christina Chatfield
Executive VP of Marketing and Digital Strategy

Okablowanie na stałe jest od dłuższego już czasu technologia przestarzała i wielu producentów i konstruktorów maszyn odchodził od tej technologii od lat. Niektórzy producenci maszyn stosowali okablowanie na stałe, poniewaz było nieco tańsze na początku budowy maszyny niz zastosowanie złączy. Jednak gdy maszyna jest odłączona dwukrotnie, to stałe okablowanie jest w efekcie droższe i to użytkownik końcowy płaci za robociznę zwiazaną z odłączeniem i ponownym podłączeniem sprzętu.

Zastosowanie złączy umożliwia elastyczna produkcje, ponieważ maszyny można szybko odłączac i ponownie podłączac, bez potrzeby wykwalifikowanych pracowników I bez ryzyka błędnego okablowania. Możliwość instalacji bez wykwalifikowanego elektryka jest obecnie wartoscią kryty czną ze względu na niedobór wykwalifikowanych specjalistów.

Możliwość podłączenia jest obecnie absolutną koniecznoscią. Producenci nie mają czasu na odłaczanie maszyny przez cały dzień, gdy istnieją rozwiazania typu ‘plug and play’. Mówiąc najprościej, stosowanie złączy jest podstawa udanej struktury opartej na konkurencyjnosci wobec ryzyka.

PIERWSZA INSTALACJE, ODINSTALOWANIE I PONOWNA INSTALACJE

HARTING Connectors Outperform Hardwiring

ETHERNET UMOZLIWIAJA PEŁNA PRZEJRZYSTOSC OD CHMURY DO POSZCZEGÓLNYCH URZADZEN W SIECI

Pandemia udowodniła, jak wazna jest przejrzystosc w procesach produkcji I łancucha dostaw. Przejrzystosc umozliwia operatorom i łancuchowi dostaw poznanie stanu i mozliwosci maszyn, wdrozenie modeli konserwacji predykcyjnej w celu skrócenia przestojów oraz wykorzystanie danych do podejmowania swiadomych decyzji.

Dawniej, w przemysłowych sieciach komunikacyjnych stosowano wiele róznych protokołów danych. Ethernet był i jest nadal wiodacym protokołem dla sieci komputerowych. Jednakze w maszynach bardziej powszechne były protokoły magistrali szeregowej. Stworzyło to bariere, która utrudniała lub uniemozliwiała dostep do danych maszynowych z wyjatkiem fizycznego dostepu do maszyny.

Postepy w Ethernet sprawiaja, ze Ethernet staje sie standardowym protokołem z chmury do kazdego czujnika na maszynie. Najwazniejszym postepem w tej dziedzinie jest standaryzacja przemysłowego Ethernetu jednoparowego. Ethernet jednoparo wy moze przesyłac do 1 Gbit/s Ethernet przez zaledwie dwa przewody. Poniewaz jednoparowy Ethernet wykorzystuje tylko dwa przewody miedziane, waga i koszt sa zmniejszone.

W rezultacie daje to bezproblemowa komunikacje i zbieranie danych z maszyny do chmury, umozliwiajace przetwarzanie danych na praktyczne działania.

HARTING uczestniczy w pracach wielu organizacji standaryzujacych, w tym IEEE, IEC i TIA, koncentrujac sie na standaryzacji Ethernetu jednoparowego i kieruje grupa robocza w ramach ODVA w celu zdefiniowania standardu Ethernetu jednoparowego dla srodowisk przemysłowych.

PARTNERZY Z OBSZARU TWORZA ŁANCUCHY DOSTAW ODPORNE NA RYZYKO

Wreszcie, jednym z najwazniejszych aspektów budowania modelu produkcji i łancucha dostaw konkurencyjnego pod wzgledem ryzyka i odpornego na wahania, jest posiadanie strategicznych partnerstw z dostawcami, którzy równiez sa konkurencyjni pod wzgledem ryzyka.

Jedna z najwiekszych lekcji wyciagnietych z pandemii jest to, ze bez odpowiednich dostawców zagrozone sa nawet najbardziej stabilne łancuchy produkcyjne i dostawcze.

Producent, który ma dobra pozycje, bedzie miał te same mozliwosci produkcyjne w wielu regionach, aby zapobiec zakłóceniom łancucha dostaw spowodowanym wydarzeniami lokalnymi, aby zaoferowac w swoim obszarze działania mozliwosci produkcji i dostosowywania w celu zaspokojenia specyficznych potrzeb klienta, a takze utrzymac lokalne zespoły do obsługi klientów w ich strefie czasowej.

HARTING od wielu lat zajmuje dobra pozycje w obu Amerykach, co pozwala nam na utrzymywanie stabilnego poziomu usług dla klientów przez cały czas trwania pandemii Struktura firmy HARTING zawsze skupiała sie zarówno na poziomie globalnym, jak I lokalnym. HARTING Americas jest niezalezna grupa od momentu jej załozenia w 1986 roku w Illinois, zatrudniajaca miejscowa kadre ds. finansów, inzynierów, kierownictwo produktu i produkcje w celu zaspokojenia wyjatkowych potrzeb obu Ameryk. Kolejnym aspektem strategii HARTING od dziesiecioleci jest produkcja w wielu regionach w celu zapewnienia niezawodnego łancucha dostaw.

Przed COVID-19 firma HARTING dokonała równiez znaczacych inwestycji w Ameryce Północnej, koncentrujac sie na lokalnej produkcji na potrzeby lokalnego popytu.

To okazało sie krytyczne dla klientów HARTING w czasie pandemii, o przyniosło ogromny sukces. W rezultacie firma HARTING Americas podwoiła wydajnosc, przyspieszajac zmiany w naszym zakładzie w Illinois, koncentrujac sie zarówno na produkcji komponentów, jak i montazu kabli.

PODSUMOWUJAC...

Skutki COVID-19 przyspieszyły juz panujace trendy w produkcji i łancuchach dostaw. Firmy musza teraz dokonac wyboru, stac sie konkurencyjnymi wobec ryzyka lub zaryzykowac straty w skutek przyszłych działan.

Get in touch
Christina Chatfield
Executive Vice President of Digital Strategy and Marketing Communications