Trends

Identyfikacja

Aby móc zaimplementować procesy dla przemysłu zintegrowanego, kluczowym wymaganiem jest wyraźne, zautomatyzowane wykrywanie i lokalizowanie obiektów. Wytwarzane produkty oraz komponenty muszą mieć własny identyfikator. Identyfikacja jest kluczem do stworzenia niezbędnej transparentności procesów produkcyjnych i logistycznych. Umożliwia bezpośrednią komunikację - jak w inteligentnych obiektach - pomiędzy maszynami i wytwarzanym produktem.