Trends

Identyfikacja

Implementacja procesów w przemyśle zintegrowanym wymaga przede wszystkim jednoznacznego, zautomatyzowanego rozpoznawania i lokalizowania obiektów. Produkty oraz ich podzespoły muszą mieć własne identyfikatory. Identyfikacja jest kluczem do stworzenia niezbędnej transparentności procesów produkcyjnych i logistycznych. Umożliwia bezpośrednią komunikację - jak w inteligentnych obiektach - pomiędzy maszynami a produktem.