Klimatskydd

De är hörnstenar i företagets dagliga arbete

Vårt hopp är att det är vårt eget ansvarstagande beteende som kommer att uppmuntra andra företag att anamma ett noggrannare arbetssätt för att komma till rätta med klimatskydd och energieffektivitet.”

Philip Harting
Styrelseordförande

Ökad energieffektivitet och miljöhållbara företagsrutiner är hörnstenar i vår företagsfilosofi.

Företagsgruppen HARTING Technology ingår i partnerskapet för klimatskydd, energieffektivitet och innovation. Det här initiativet grundades av den tyska industri- och handelskammaren (DHIK) tillsammans med det tyska miljödepartementet. Den ger den tyska ekonomin uppdraget att öka klimatskyddet och energieffektiviteten.

HARTING har rankats som en klimatskyddspionjär under tio års tid