Miljöskydd och miljöledningssystem

 Ansvarsfullt agerande och engagemang för framtiden

Ett bindande åtagande för miljö- och klimatskydd är nyckeln till vår framgångsrika utveckling. Ett företag måste kunna svara för konsekvenserna av sitt agerande idag och för framtiden.

Det är med den här medvetenheten som vi själva åtar oss följande principer för ett hållbart agerande:

  • HARTING sätter säkerheten och skyddet av människor och miljö i centrum för sitt entrepenörskap. För att förverkliga våra ord kommer vi att tillhandahålla nödvändiga resurser och kontinuerligt leta efter ytterligare lösningar och granska de resultat som vårt agerande åstadkommer.
  • HARTING har utbildat sina anställda att agera ansvarsfullt vad gäller miljön.

Om intygen ”Miljöledning och hållbarhet”

Miljöskydd

Företagsgruppen HARTING Technology:s miljöprogram och miljöledningssystem har certifierats kontinuerligt sedan 1996 enligt EC Eco Audit-förordningen (EMAS).