Han-Modular® dominomodulinsatser

Nästa nivå av modulära industriella kontaktdon

Skapar nya optimeringsmöjligheter, t.ex. utrymmes- och viktbesparingar på upp till 50 % vilket reducerar koldioxidavtrycket.

HARTING har deltagit och underlättat den industriella omvandlingen i över 70 år. De första framgångsrika produkterna som kom under 1940- och 1950-talen var elektriska konsumtionsvaror för vardagsanvändning. Det la en viktig grundsten för nystart. Grunden för dagens industriella omvandling formas av bastekniker som gränssnitt för överföring av kraft, data och signaler. Därför lanserar HARTING Han-Modular® dominomodulinsatser som kommer att ta världen av modulära industriella kontaktdon till nästa nivå. De öppnar för nya optimeringsmöjligheter, t.ex. utrymmes- och viktbesparingar på upp till 50 % vilket reducerar koldioxidavtrycket.
 

Stöder dagens industriella omvandling

Idag står världen återigen inför en stor utmaning för att förändra och anpassa sig efter allt som hänt. Vi behöver förbereda oss för framtiden för att kunna möta framtida utmaningarna inom branscherna gällande energi och digitalisering. Framtidens omvandling ställer höga krav på kommande teknologier.

Kontaktdon representerar en sådan teknologi som möjliggör en säker samt felfri överföring av kraft, data och signaler. Kontaktdonsteknologin måste även följa globala megatrender och tillhandahålla extravärden för kunderna, t.ex. hållbarhetsvärden.

Han-Modular® kontaktdon utrustad med 8 dominokuber istället för 4 standardmodulinsatser

Därför presenterar HARTING Han-Modular® dominomodulinsatser som nästa utvecklingssteg inom modulära kontaktdon. Den nya serien möter i första hand industrins krav för att spara installationsutrymme och vikt. Användare av Han-Modular® dominomodulinsatser kan spara upp till 50 % av installationsutrymmen, t.ex. genom att integrera olika överföringstyper i en modulinsats.

Lägre energikostnader och enkel installation

Modulinsatsen Domino bidrar till kostnadsreduceringar och sparar på resurserna. Det är sant att vid tillverkning går det åt mindre energi och material nu när komponenterna som tillverkas är mycket mindre. Det ger även en fördel för logistikbranschen som tjänar på dessa utrymmes- och viktbesparingar samt skapar mer flexibilitet. Modulariteten ökar då mindre och fler komponenter kan placeras i rad inom samma ramar. Individuella modulinsatser kan återanvändas (inom plattformsfilosofin); vilket ökar hållbarheten.

Kundanpassad dominomodulinsats: Kraftkontakter kombineras med pneumatik för att spara på utrymme

Installatörer tjänar även på kortare installationstider. P.g.a minskad kontaktdonsstorlek  kan installationsutrymmen som är svåra att nå utrustas effektivare. Dessa kan även öppnas upp för installation. Exempelvis kan man förenkla installationsprocessen för järnvägsfordon. Det gör även att installationkostnaderna reduceras kraftigt.

Han Modular® Domino Modules - The next level of modular industrial connectors

”Kuber” stöder kundanpassning

Precis som dominobrickor har två separata rutor så består en dominomodulinsats av två byggblock eller ”kuber”. Han-Modular®:s hopkopplingsytor är uppdelad i två. Resultatet är närapå kvadratisk yta där även större kontakter kan anbringas. Kuberna stöder konfigurationen av kundanpassade kontaktdon som är exakt skräddarsydda efter konstruktionskrav. Kraft, signal, data och tryckluft samt han- och honkontakter kan kombineras valfritt i en modulinsats. Överlag reduceras antalet nödvändiga gränssnitt per enhet. Förbindningstekniken blir allt mindre och mindre, vilket gör att även vikten minskas. Idag får allt mer modulinsatser plats i en och samma kontaktdon, vilket inte fanns tidigare.

Individuella kuber sätts ihop via styrspår för att forma dominomodulinsatser efter behov
Signalkontakter i kombination med M12 dataöverföring (upp till 10 Gbit/s)

Brochures, Flyer, Catalogues

Förfrågan om produktprov

Vill du uppleva nästa nivå av modulära industriella kontakter? Begär ett gratisprov för att få ett första intryck.