Products & Solutions

Krimpverktyg & maskiner

HARTING erbjuder en omfattande portfölj med verktyg för alla relevanta termineringstekniker och installationssteg. Portföljen sträcker sig från enkla installations- och deinstallationsverktyg och halvautomatiska handverktyg till helt automatiserade maskiner – för en effektiv bearbetning av kontakter och kontaktdon.

Förbindning med hög kvalitet möjliggörs med HARTING:s krimpverktyg

HARTING erbjuder en omfattande portfölj med krimpverktyg som sträcker sig från enkla mekaniska verktyg till väldigt sofistikerade krimpmaskiner optimerade för stora kvantiteter. Alla dessa verktyg producerar krimpanslutningar med en genomgående hög kvalitet som uppfyller den relevanta standarden för detta område, DIN EN 60352-2.

Genom att använda krimptekniken pressas ledarändarna och det ledande termineringsområdet på kontakterna ihop på ett sådant sätt att ett homogent, elektriskt ledande ytor formas. Kvaliteten kos en krimpanslutning bestäms av den resulterande sammansättningens stabilitet och konduktivitet. Dessutom är en perfekt krimpanslutning gastät och därmed korrosionsresistent.

Optimera kretskortsförbindningar genom att använda press-in teknik

Förutom terminieringsteknologier med lödning, skruv, krimpning och burklämma erbjuder HARTING kontaktdon som använder sig av press-in teknik. HARTING har årtionden av erfarenheter på det här området. När den här tekniken används centreras ett termineringstift genom ett metalliserat hål i ett kretskort. De utövade krafterna orsakar en kallödningsprocess och i slutet av den bildas en förbindelse som är – elektriskt – mycket ledande och gastät.

Eftersom kontakterna är utrustade med deformerbara elastiska inpressningsområden vid bestämda positioner skapas en optimal förbindelse genom att kontakten pressas in i hålet i kretskortet. HARTING erbjuder lämpliga processoptimerade verktygssystem som sträcker sig från enkla handspakspressar till halvautomatiska, servoelektriskt drivna inpressningsmaskiner. Det finns ett stort antal verktyg och verktygssystem för respektive produktgrupp.

Kataloger, broschyrer, flyers

Verktyg i eKatalogen