M12 med transformator – miniatyrisering i krävande miljöer

RJ45-jack med integrerade transformatorer har funnits länge. Det har dock aldrig funnits en kretskortsanslutning med en transformator som gav IP65/67 skydd. Med vår M12 Magnetics är HARTING nu den första och enda tillverkaren som kan erbjuda den här innovativa produkten. HARTING håller koll på de avgörande kraven från kunder inom transport- och automatiseringssektorerna. Gränssnitten för Ethernet-nätverk måste inte bara vara mindre utan även mer robusta.

En lösning måste vara tillgänglig för applikationer som utsätts för fukt, damm eller kraftiga vibrationer under drift. M12 Magnetics bibehåller den identiska storleken och kombinerar samtidigt de funktioner hos kontaktdonet och transformatorn som krävs för Ethernet. Den här komponenten kan installeras överallt där Ethernet-kompatibla komponenter ansluts till nätverk. Det använder galvanisk isolering för att skydda enhetens integrerade kretsar och säkerställer även att jordpotentialen är frikopplad från kablaget och ändenheterna. Standardlösningen har hittills varit att separera de enskilda komponenterna på kortet. Det innebär att kontaktdon, transformatorer och PHY-kretsar är placerade sida vid sida.

Genom att använda M12 Magnetics behövs inte längre en separat transformator eller komponenter som t.ex. kondensatorer och resistorer. Detta innebär att upp till 30 % mindre utrymme krävs på kortet jämfört med det utrymme som används av en M12 utan transformator.

Detta gör det möjligt för kunder att reducera chassihusens storlek och undanröjer behovet av extra artikelnummer. Kunderna får kraftöverföring via PoE+ och förbättrad signalintegritet eftersom kontaktdonet och transformatorn är perfekt anpassade till varandra. Detta förenklar också planerings- och designprocesserna för mönsterkortet. Sträckningen för de ledande vägarna är enklare eftersom det behövs mindre utrymme och färre komponenter.

M12 med magnet i eKatalogen