En kontinuerlig dialog: laddningsstationer som ”samtalar” med bussar och spårvagnar

Elhybridbussar och spårvagnar som även kör på batterier löser räckviddsfrågan i lokal trafik och levererar stabilt i stadstrafiksnät tack vare sin miljövänlighet. Men de behöver fortfarande tankas eller laddas. De mest effektiva systemen detekterar automatiskt om det finns en laddningsstation i närheten. Men hur interagerar fordon i kollektivtrafiken egentligen med sina laddningsstationer och plattformar?

En elbuss närmar sig en laddningsstation. Transpondern vid en station för elförsörjning aviserar: ”Jag erbjuder extern kraft”. Elbussen accepterar erbjudandet så att den kan laddas och vara redo för fler turer. Den här kommunikationen fungerar med UHF RFID-läsare på elbussens antenn och transpondrar på de stationära kraftstationerna. RFID-systemet interagerar direkt med elbussens kraftstyrning. Laddningsenheten aktiveras redan innan elbussen stannar till vid laddningsstationen. Det gör att den kan påbörja elbussens laddning omedelbart då den har stannat till. Det gör att e-mobiliteten för kollektivtrafiksystem blir väldigt effektiv.

RFID 4 Rail lösningspaket från HARTING innehåller alla komponenter som krävs för att snabbt och enkelt installera ett system – inkluderat RFID-läsaren, antennen och kabeln.

Det är inte bara elbussar som kan dra nytta av möjligheterna som ges av UHF RFID. Utöver användningen med laddningsstationer är det även möjligt att detektera rälsplattformar under jord. Direkt stöd ges för att positionera spårvagnen vid en hållplats. Spårvagnen stannar exakt med centimeternoggrannhet – även framför skärmdörrar (glasdörrarna på plattformssidan). Lokalisering av spårvagnsplaceringar längs med spåren kan utföras effektivt och exakt – även i full fart, i tunnlar eller i ravinliknande gator i storstäder.

Ha-VIS RFID lösningspaket