Socialt ansvar

Sedan grundandet 1945 har etiskt handlande varit djupt rotat i familjeföretaget HARTING. Med vår vision ”Vi vill skapa värde för människor” lägger vi grunden för våra företagsmål – vilka är inriktade mot effektivitet och hållbarhet.

Dessa värden märks inom vårt företag och fylls med liv av våra ungefär 6 500 anställda under deras dagliga arbete. Våra utmärkelser inklusive Railsponsible CSR Award eller de flertal CSR Commitment Awards i guld som vi har tilldelats av EcoVadis vittnar om vår förståelse för CSR. CSR står för Corporate Social Responsibility.

På HARTING tar vi vårt sociala ansvar genom att vi tar hänsyn till de ekonomiska, tekniska, sociala och ekologiska konsekvenserna som våra företagsbelsut och vårt agerande medför. HARTING bidrar inom möjligheternas gränser och inom de respektive verksamhetsområdena frivilligt till vårt globala samhälles välmående och hållbar utveckling på de orter där vi är verksamma. Vi vägleds av våra allmänt accepterade etiska värdegrunder och principer: i synnerhet ärlighet, integritet och respekt för mänsklig värdighet.

Certifierat CSR-hanteringssystem

Genom att acceptera sitt sociala ansvar använder HARTING den internationella standarden ISO 26000 – Vägledning för socialt ansvarstagande – och har ett certifierat CSR-hanteringssystem för de olika affärsgrenarna.

  • HARTING Deutschland GmbH & Co. KG
  • HARTING Electric GmbH & Co. KG
  • HARTING Electronics GmbH och
  • HARTING Stiftung & Co. KG.

De nationella standarderna ONR 192500 från Österrike och RS 10 från Spanien, vilka täcker de centrala teman i ISO 26000 och definierar tydliga krav för impementeringen är grunden för denna certifiering. I egenskap av riktlinje kan en certifiering inte göras direkt via ISO 26000.

”Uppförandekod” enligt ZVEI (tyskt centralförbund för elektroteknik- och elektronikindustrin)

HARTING åtar sig även att följa uppförandekoden för det tyska centralförbundet för elektroteknik- och elektronikindustrin, ZVEI (på tyska: Zentralverband der Elektrotechnik- und Elektronikindustrie eller ZVEI), vilken ställer upp principerna för socialt ansvarsfull företagsledning och skapades baserat på ISO 26000.

Vårt utmärkta CSR-åtagande

HARTING Technology-gruppens CSR-åtagande erkändes och belönades 2017 av Railsponsible, industrininitiativet inom järnvägsindustrin och 2015 med ”Supplier Sustainability Award 2015” som presenteras av Bombardier Transportation.

Dessutom har EcoVadis analysföretaget delat ut sin guldstatus till HARTING Foundation & Co. KG för fjärde gången i rad. Detta placerar oss inom de topp fem procenten av CSR -aktörerna bland tillverkare av elektronikkomponenter.

HARTING får utmärkelsen Railsponsible CSR Award från den europeiska järnvägsindustrin