Frihet att koncentrera sig på det viktigaste

Vid utvecklingen av den nya generationen maskiner är problemet med att hitta svaret på den följande frågan bara ett sekundärt steg: Hur kan vi dela upp en maskin eller en anläggning så att den efter att den har tillverkats på kort tid kan ställas upp av användaren och med minsta möjliga resurser? 

Modularitet innebär ett lovande perspektiv: Utvecklarna har delat upp maskinerna eller anläggningarna i funktionsgrupper som installeras separat och sedan installeras tillsammans till funktioneenheter eller produktionslinjer först när de ankommer till den slutliga uppställningsplatsen.

Mångsidig konnektivitetsteknologi

En sådan modulär ansats är endast möjlig när en mångsidig förbindningsteknologi används: industriella kontaktdon möjliggör att enkla och säkra elektriska gränssnitt kan skapas mellan funktionsenheter. De sköter även den nödvändiga överföringen av data, signaler och/eller kraft. 

De valda kontaktdonen måste också vara mångsidiga, skalbara och öppna för framtida utökningar. Detta gör  modulära kontaktdon till den perfekta lösningen för många av gränssnitten i modulära maskiner eller anläggningar. HARTING erbjuder en omfattande produktportfölj för sådana applikationer.

Han-Modular®

 Han-Modular® kontaktdonen levererar lösningar för alla konventionella kraft-, styr-, signal- och dataanslutningar. Maskiningenjörer kan sedan i lugn och ro koncentrera sig på de viktiga aspekterna och de relevanta kraven för maskintillverkare:

Inkluderande av elektriska egenskaper som märkspänning, strömkapacitet, datahastigheter, insatsernas EMC-egenskaper, kabelkåpor och chassihus, utrymmeskrav, gränssnittsvikt och hantering och enkel installation.

Baserat på dess kriterier kan ett gränssnitt som är skalbart, kostnadseffektivt och med optimerad funktion sättas ihop med HARTING:s modulära enheter för varje steg i en maskinmodulinsats.

På vilket mångsidigt sätt det är möjligt att designa gränssnitt med hjälp av Han-Modular® visas med exemplet med ett gränssnitt på 40 Ampere för starkström. Ett sådant gränssnitt kan användas som kraftförsörjning för kompletta maskinmodulinsatser, motorstyrning eller värmare. 

Använaren behöver bara specificera kraftkontakternas strömbelastningsförmåga. Han-Modular alternativen ger sedan de extra specifikationerna för gränssnittet. Det kan implementeras med flera olika varianter: Du kan välja bland sex olika Han-Modular® modulinsatser med 70 A strömbelastningsförmåga – fyra krymp- och två axialskruvstermineringar – och även olika Han® B-kompatibla kabelkåpor och chassihus från Han® produktportföljen. 

Den kritiska aspekten sett ur användarens synvinkel är att lösningen ska fungera i olika maskin- och anläggningskonfigurationer. Gränssnitt för givare, drivenheter, I/O boxar, människa-maskin gränssnitt eller kompletta modulinsatser måste fungera oberoende av deras faktiska position.

Han® pneumatisk modulinsats

Pressade kostnader och behovet av att bevara resurser har skapat en efterfrågan på gränssnitt som är designade för mycket specifika konfigurationer. 

Ofta är en viktig begränsning för gränssnitt att outbildad personal ska kunna installera dem korrekt och på ett säkert sätt. De otaliga kodningsmöjligheterna för kabelkåporna chassihusen och modulinsatserna säkerställer att inga fel kan inträffa under installationen av de modulära kontaktdonen. 

Det är anledningen till att dessa gränssnitt sparar tid, resurser och pengar på flera sätt: Under installationen, under provkörningar och under den slutliga installationen av de modulära maskinerna.

Våra kunders kommentarer:

Med Han-Modular® Dockningsram tillhandahåller HARTING en flexibel förbindningslösning. Den kombinerar en effektiv förbindning av signal och kraft och en mycket bra isolering. HARTING innebär stora mervärden för Sinowatt:s produkter. Produktfamiljen Han® innebär säkerhet, tillförlitlighet och en användarvänlig konstruktion.

 

TA REDA PÅ MER

Kevin Luo
Chef på F&U, Sinowatt Dongguan Limited

Vi behövde tillhandahålla Ethernet med hög prestanda. Smärtpunkten var 2×10 Gbit stamnät som båda använder ringtopologinätverk som sätts i en bryggkabel och i olika utrymmen med begränsad plats. Han-Modular® ledram tillsammans med dataöverföringsmoduler och M12-kontaktdon är den perfekta lösningen för den här tillämpningen.”

Shane Duffy
Chef på leverantörsledningen och företagsutvecklingen, Porterbrook Leasing Company Limited

HARTING:s rektangulära kontaktdon är flexibla men ändå användarvänliga. Det gör igus® komplett förinstallerade kraftkedjesystem av hög kvalitet – som försörjs med HARTING:s industrikontaktdon – mer snabblevererade till våra kunder på världsmarknaden.
 

TA REDA PÅ MER!

Christian Stremlau
Chef för företagsenheten readychain® & readycable®, igus® GmbH

HARTING Han®-videor

HARTING Han® - Leading To Smart Technology
HARTING Han® - Pushing Industrial Connectivity

Kataloger, broschyrer, flyers