Products & Solutions

Strömmätning

Oavsett om det gäller transport eller industriella tillämpningar: Förmågan att snabbt och tillförlitligt mäta ström krävs för att kunna styra kraftelektronik exakt, t.ex. frekvensomriktare, drivomvandlare, UPS-system och svetssystem.

Oavsett om det gäller transport eller industriella tillämpningar: Förmågan att snabbt och tillförlitligt mäta ström krävs för att kunna styra kraftelektronik exakt, t.ex. frekvensomriktare, drivomvandlare, UPS-system och svetssystem.

Strömgivare är elektromekaniska komponenter som ger en exakt realtidsrepresentation för ingångs- och utgångsströmmar. Mätsignalerna används sen (t.ex. i frekvensomvandlare) för att styra effekttransistorer exakt och för att övervaka prestanda och funktion. HARTING:s strömgivare är baserade på den så kallade Hall-effekten.

Strömtransformatorer för mätning omvandlar höga strömmar i en ledare genom att använda ett visst förhållande (t.ex. 1 till 600) till elektriska signaler. Det gör att de kan ge tillförlitliga ingångsparametrar till utvärderingsenheter. T.ex. kan du övervaka avvikande strömmar i utgående och returledare i frekvensomvandlarna, eller mäta kraftförbrukningen korrekt på decentraliserade kraftverk.

Strömmätningsteknik i eKatalogen