Products & Solutions

Multifas provkontaktdon

Provkontaktdonet för multifas kan användas för att utföra snabba, felfria prover på försörjningskablar för trefasmotorer.

Detta ger användare en plug-and-play-lösning vilket gör det möjligt för dem att spara pengar och tid under installationen, service och underhåll av försörjningskablar för trefasmotorerna.

Multifas provkontaktdon

Multifas provkontaktdonet är konstruerat för att användning i tuffa industriella miljöer och passar i din verktygslåda. Det är användarvänligt och kan användas utan en extern kraftförsörjning eller tillbehör.

Multifas provkontaktdonet gör att du kan kontrollera stjärn- eller delta-kretsparametrarna, faserna (L1, L2, L3), och rotationsfältet medurs/moturs på kraftförsörjningskabeln till en trefasmotor. Provkontaktdonet har även en display för att visa de respektive provresultaten.

Multifas provkontaktdonet bör användas i ett trefas kraftförsörjningsystem med en märkspänning på 230/400 V AC vid en frekvens på 50 Hz. Gränssnittet är baserat på Han® 10 E kontaktinsatserna som är de som oftast används för maskin-/anläggningsteknik. Det bygger på den konventionella DESINA standarden (DEcentralised and Standardised INstAllation technology).