Corporate Social Responsibility

För oss innebär ett framgångsrikt företagande även att vara socialt ansvarstagande. Vårt företag har bejakat den här utmaningen. Det gör att du kan vara trygg med att du arbetar med ansvarstagande partners i din leverantörskedja.

Socialt ansvar

Genom att acceptera sitt sociala ansvar använder HARTING den internationella standarden ISO 26000 ”Vägledning för socialt ansvarstagande” (Social Responsibility – SR) och har ett certifierat CSR-hanteringssystem.

Klimatskydd

Ökad energieffektivitet och miljöhållbara företagsrutiner är hörnstenar i vår företagsfilosofi.