Trendler

Modülerleştirme

Modülerleştirme, Entegre Endüstri ve akıllı fabrikaların yol açtığı değişiklikler için temel gereksinimlerden biridir. Akıllı fabrikalar, sabit tesis konfigürasyonlarını içeren tek seferlik işletmeye alma ve katı yapılardan ayrılma anlamına gelir.

Dijitalleştirme

Endüstriyel üretimde süregelen dijitalleştirme, saha düzeyinde gitgide daha akıllı donanım gerektirmektedir. Modüler sistemlerimiz, dağıtık verinin toplanmasında ve değerlendirilmesinde size destek olur.