İş güvenliği, çevre ve enerji politikası

Sorumluluğumuzu ciddiye alıyoruz

İş güvenliği, çevre ve enerji politikamız, HARTING Teknoloji Grubu bünyesindeki enerji verimliliğinin yanı sıra iş ve çevrenin korunmasına yönelik davranış ilkeleri ile tanımlanmaktadır. Bu ilkeler şirket yönetimi tarafından konur ve HARTING Teknoloji Grubu'nun tüm faaliyetleri ve dünyadaki tüm birimleri için bağlayıcıdır.

HARTING Teknoloji Grubu, sorumluluklarını toplumun etkin bir üyesi olarak kabul eder: Biz doğayı, toplumu, ekonomiyi ve her bir şirketi küresel bir ekolojik sistemin parçası olarak görüyoruz ve tüm canlı yaşamının devamı için bu sistemdeki dengenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması gerekir. Bir ticari kurum olarak biz, çalışanlarımızın sağlığını korumak için özel bir sorumluluğumuz olduğunu kabul ediyoruz.

Hava, su, toprak gibi serbest kaynakları ve ayrıca bitki örtüsü ve hayvanları ölçülü bir şekilde kullanmanın ekonomik piyasa araçlarıyla sağlanabileceğine ve ancak ortaklaşa yapılacak çalışmalarla sürekli olarak daha iyiye gidebileceğimize inanıyoruz. Gelecek nesillerin refahını da garanti altına alan çevre odaklı bir serbest ekonomi sisteminin muazzam girişimcilik fırsatları yarattığını düşünüyoruz.

Küresel düzeyde etkin bir şirket olarak faaliyetlerimizi sürdürebilmemizin ve değerimizi koruyabilmemizin temel şartı; ekonomik, ekolojik ve sosyal açılardan ve toplumun bir üyesi olarak sürdürülebilir gelişim hedefi doğrultusunda ilerlemektir.
Bu gerçeği kabul ederek kendimizi şu ilkelere bağlı kalmaya adıyoruz:

 • HARTING için en önemli konu bireylerin ve çevrenin korunmasıdır. Şirket yönetimi, çıkacak yeni şartları dikkate alarak bu yönergeleri düzenli olarak yeniden değerlendirecek, bunların iş hayatında uygulanabilmesi için etkili bir şekilde dönüştürülmesini sağlayacak prosedürler oluşturacak ve bunun için gerekli araçları sağlayacaktır.
 • HARTING tüm çalışanlarının sahip olduğu kişisel çevre sorumluluğu algısını güçlendirmekte ve onları, ticari faaliyetlerden veya ürünlerimizden kaynaklanabilecek herhangi bir çevre kirliliğini tespit etmeye teşvik etmektedir.
 • HARTING, çalışanları Teknoloji Grubu içindeki iş güvenliğinin ve çevresel performansın iyileştirilmesine katkıda bulunmaya teşvik etmekte ve bu kişileri ödüllendirmektedir. HARTING, iyileştirmeleri değerlendirmek için merkezi olmayan bir fikir yönetimi kullanmaktadır. HARTING, çevrenin yanı sıra çalışanlarını, komşularını, müşterilerini ve kullanıcılarını korumak için ürünlerinin üretim, satış, uygulama, geri dönüştürme ve tasfiye işlemlerindeki tehlikeleri ve riskleri sürekli olarak azaltmaktadır. İş, sağlık ve çevre unsurları, yeni ürünler ve üretim yöntemleri daha geliştirme aşamasındayken hesaba katılır.
 • HARTING kamunun ve diğer ilgili tarafların ürünler ve şirketin faaliyetleri hakkındaki sorularına ve çekincelerine büyük önem verir ve bunları yapıcı bir şekilde dikkate alır.
 • HARTING, sebep olduğu çevresel etkiler, çevrenin korunmasına yönelik elde edilen başarılar ve çevre yönetim sisteminin kapsamı hakkında etkin bir şekilde bilgilendirme yapar ve bu bilgilerin ilgili kişiler tarafından erişilebilir olmasını sağlar.
 • HARTING, ürünlerinin güvenli kullanımı, geri dönüşümü ve tasfiyesi hakkında müşterilerini bilgilendirir. Ürünlerimizin ve üretim yöntemlerimizin olası etkileri ve bunların insanlar ve çevre için yarattığı çevresel sonuçlar hakkında sürekli daha fazla bilgi sahibi olmaya çalışıyoruz.
 • HARTING Teknoloji Grubu'nun taşeron olarak sözleşme yaptığı şirketler, HARTING tarafından iş, sağlık ve çevre standartlarına bağlı kalmakla yükümlü tutulurlar.
 • HARTING, tüm çalışanlarının yaralanmasını ve hastalanmasını önlemek için özverili bir şekilde çalışmaktadır.
 • HARTING, bilinçli bir şekilde kaynakları idareli kullanmaktadır.
 • HARTING, ulusal düzeydeki ilgili yasal ve diğer gerekliliklere ve ayrıca gönüllülük esasına dayanan taahhütlere uyumlu olarak çalışmaya bağlıdır ve HARTING Teknoloji Grubu genelinde yüksek derecede iş güvenliği sağlamak, çalışanların sağlığını ve çevreyi korumak için çaba gösterir.
 • HARTING, sağladığı enerji verimliliği, iş sağlığı ve güvenliği ve çevresel performansını sürekli olarak iyileştirmek ve çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini sürekli olarak geliştirmek için özverili bir şekilde çalışmaktadır.
 • HARTING, ürünleri ve hizmetleri için satın alım kararları verirken enerji verimliliğini önemli bir seçim kriteri olarak dikkate alır.

HARTING çevre politikası ve/veya çevre yönetim sisteminin kapsamı konusunda sorularınız var mı? Bize yazın.

Almanya: Dr. Stephan Middelkamp

İngiltere: David Drummond

Çin: Catherine Xu

İsviçre: Steve Krüger

Romanya: Felicia Bacila

ABD: Jacob George