Sosyal sorumluluk

1945'te kurulduğundan beri, etik davranış HARTING aile işletmesinde her zaman köklü bir husus olmuştur. "İnsanlara değer yaratmak istiyoruz" vizyonumuzla, verimlilik ve sürdürülebilirliğe yönelik kurumsal hedeflerimizin temelini oluşturuyoruz.

Bu değerler firmamız dahilinde hissedilmekte ve yaklaşık 6500 çalışanımız tarafından gündelik işlerinde hayata geçirilmektedir. Railsponsible CSR Ödülü veya EcoVadis derecelendirme kurumunun verdiği birden fazla altın statüsünde KSS Üstlenme ödülü gibi aldığımız ödüller, KSS anlayışımıza tanıklık etmektedir. (KSS, Kurumsal Sosyal Sorumluluk)

HARTING olarak kurumsal kararlarımızın ve faaliyetlerimizin ekonomik, teknolojik, sosyal ve ekolojik etkilerini dikkate alarak sosyal sorumluluk üstleniriz. HARTING, faaliyet gösterdiği yerlerde, olanaklar ve faaliyet alanları kapsamında, küresel toplumun refahına ve sürdürülebilir gelişmesine gönüllü olarak katkıda bulunur. Daima dürüstlük, doğruluk ve insan onuruna saygı olmak üzere evrensel olarak kabul gören etik değerler ve ilkeleri esas alırız.

Onaylı KSS yönetim sistemi

Sosyal sorumluluk üstlenmede HARTING, ISO 26000 "Sosyal Sorumluluk Rehberi" uluslararası standardını esas alır ve tüm şubelerinde onaylı KSS yönetim sistemine sahiptir.

  • HARTING Deutschland GmbH & Co. KG
  • HARTING Electric GmbH & Co. KG
  • HARTING Electronics GmbH ve
  • HARTING Stiftung & Co. KG.

ISO 26000'in ana konularını ele alan ve uygulamaya yönelik net gereksinimleri tanımlayan Avusturya ONR 192500 ve İspanya RS 10 ulusal standartları, bu belgelendirmenin esasını teşkil etmektedir. Yol gösterici olarak, ISO 26000 doğrudan belgelenebilir değildir.

ZVEI "Davranış Kuralları"

HARTING ayrıca, kurumsal sosyal sorumluluk yönetim ilkelerini belirleyen ve ISO 26000 temel alınarak oluşturulan, Alman Elektrik ve Elektronik Üreticileri Birliği'nin (Almanca: Zentralverband der Elektrotechnik- und Elektronikindustrie veya ZVEI) Davranış Kurallarına uygun davranacağını taahhüt etmektedir.

Mükemmel KSS taahhütümüz

HARTING Teknoloji Grubu'nun KSS taahhüdü, 2017 yılında demiryolu endüstrisinin endüstri girişimi Railsponsible tarafından ve 2015'te Bombardier Transportation tarafından sunulan "Tedarikçi Sürdürülebilirlik Ödülü" ile 2015 yılında tanındı ve ödüllendirildi.

İlaveten EcoVadis derecelendirme kurumu, HARTING Foundation & Co. KG'yi üst üste üçüncü kez altın statüsünde ödüllendirmiştir. Böylece firmamız, elektronik bileşen üreticileri arasında KSS performansında ilk yüzde beşlik dilimde yer almıştır.

HARTING, Avrupa Demiryolu Endüstrisinden Railsponsible KSS Ödülü alırken