Sektörler

Robotik

Robotik alanındaki trendler minyatürleştirme ve modülarizasyondur. HARTING bu trendleri son derece verimli olan çözümlerle desteklemektedir. Kontrol kabini ile robot arasında güç ve sinyal aktarımı için kullanılan modüler konnektörler ve ayrıca robot kafası için geliştirilen kolayca eşleştirilebilir veri arayüzleri bunlara örnek gösterilebilir.