Entegre Endüstride tanımlama

Entegre Endüstri süreçlerini uygulamak için önemli bir gereksinim, nesnelerin net, otomatik tanınması ve lokalizasyonudur. Üretilmekte olan ürünler ile bileşenlerin kendi tanımlayıcıları olmalıdır. Tanımlama, üretim ve lojistik süreçlerinde gerekli saydamlığı oluşturmada kilit önemdedir. Akıllı nesneler olarak makineler ile üretilmekte olan ürün arasında doğrudan iletişim sağlar. Bu sayede ürün, akıllı fabrika içindeki üretim sürecinin kendisini kontrol edebilir.

Bu nedenle, RFID (Radyo Frekans Tanımlaması) ve Auto-ID çözümleri gibi verici-alıcı teknolojileri entegre endüstrinin temel teknolojileridir. RFID, alıcı-verici cihazlar (nesneler) ile radyo iletişimini kullanan kablosuz bir tanımlama teknolojisidir. İletişim, bir RFID okuma-yazma ünitesi (okuyucu) ile başlatılır. Alıcı-verici cihaz doğrudan nesnenin içine entegre edilir. Bu, gerekli olan gerçek zamanlı şeffaflığı ve kesinliği sağlar. Bu, bir yandan tesis işleminde kullanılan kavramsal bilgileri sağlarken, diğer yandan da insanların Entegre Endüstri konsepti içinde sahip oldukları merkezi rolü destekler. Böylelikle, RFID merkezi bir rol oynar. Etiketli ürünlere gerekli kimliği sağlayarak nesneler ile IT dünyası arasında çift yönlü bir iletişim oluşturur ve çeşitli sistemlerin entegrasyonunda giderek artan karmaşıklığı idare etmeye yardımcı olmak için ürün belleği ve veri depolama alanı olarak çalışır. İşlem akışları bağımsız olarak değiştirilir ve takip edilir

HARTING'in güçlü ve güvenilir RFID teknolojisi alıcı-verici cihazlar ve yazılım paketi de dahil olmak üzere tüm dünya genelinde uygun ürünler sunar.
HARTING bir Otomatik Tanımlama Endüstri Birliği, Veri Toplama ve Mobil Veri İletişimi (AIM) üyesi olarak RFID iletişimlerinin standartlaştırılması çalışmalarına katılmaktadır.