Çevrenin korunması ve çevre yönetim sistemi

 Sorumluluk üstlenmek ve gelecek için özveride bulunmak

Bizim için başarılı bir gelişimin anahtarı, çevrenin ve iklimin korunması için bağlayıcı bir kararlılık göstermektir. Bir şirket, eylemlerinin sonuçlarının hesabını hem bugün hem de gelecekte verebilmelidir.

Bu farkındalık aracılığıyla sürdürülebilir faaliyetlerde bulunmaya yönelik şu ilkelere bağlı kalıyoruz:

  • HARTING, girişimcilik faaliyetlerinin merkezine insanların ve çevrenin güvenliğini ve korunmasını almaktadır. Sözlerimizi hayata geçirmek için gerekli kaynakları sağlayacak, sürekli olarak ek çözümler arayacak ve faaliyetlerimizin sonuçlarını gözden geçireceğiz.
  • HARTING, çalışanlarını, çevreyle olan ilişkilerinde sorumluluğu elden bırakmayacak şekilde eğitmektedir.

"Çevre Yönetimi ve Sürdürülebilirlik" belgelerine göz atın

Çevrenin korunması

HARTING Teknoloji Grubu'nun çevre programı ve çevre yönetim sistemi, EC Eco Denetim Yönetmeliği (EMAS) uyarınca 1996 yılından beri Almanya'daki şirket birimleri için sürekli olarak belgelenmektedir.