Trends

Dijitalleştirme

İşletme süreçlerinin bütüncül olarak birbirine bağlanmasını sağladığından dijitalleşme bu nedenle Entegre Endüstri'nin zorunlu koşulu ve faktörüdür. Yeni katma değerli ağlar (hem dikey hem de yatay olarak), yeni iş modelleri ve müşteri hizmetleri odaklılık için bir ön şarttır. Dijitalleşme olmadan artan üretim karmaşıklığı ve müşteri gereksinimlerinin kişiselleştirilmesi ekonomik olarak uygulanabilir olmaktan çıkar. Akıllı elektrik şebekesi gibi entegre analiz fonksiyonları, makinelerden ve tesislerden enerji verilerini toplayarak izler. Bu sayede yeni servis ve bakım stratejilerini mümkün hale gelir. Daha uygun maliyetli, verimli ve esnek üretim ve daha üst düzey kalite yakalanabilir.