Trends

Tanımlama

Entegre Endüstri süreçlerini uygulamanın temel şartı çok açıktır: Otomatik tanıma ve lokalizasyon. Tanımlama, üretim ve lojistik süreçlerinde gerekli saydamlığı oluşturmada kilit önemdedir. Akıllı nesneler olarak makineler ile üretilmekte olan ürünler arasında doğrudan iletişim sağlar.