Trends

Tanımlama

Entegre Endüstri süreçlerini uygulamak için önemli bir gereksinim, nesnelerin net, otomatik tanınması ve lokalizasyonudur. Üretilmekte olan ürünler ile bileşenlerin kendi tanımlayıcıları olmalıdır. Tanımlama, üretim ve lojistik süreçlerinde gerekli saydamlığı oluşturmada kilit önemdedir. Akıllı nesneler olarak makineler ile üretilmekte olan ürün arasında doğrudan iletişim sağlar.