Trends

Entegrasyon

Entegrasyon farklı düzeylerde gerçekleşir ve Entegre Endüstri için belirleyicidir; dijitalleştirme tarafından üretilen veriyi kullanır. Endüstriyel üretim verilerini yeni hizmetler için mümkün olduğunca kullanımı kolay hale getirmeyi amaçlıyoruz.