Termeni de utilizare si conditii (RO)

Condiţii de utilizare - www.HARTING.com/RO/en-gb

Răspunderea / Clauză de delimitare

Providerul poartă întreaga răspundere pentru conţinutul din oferta de informaţie cu respectarea legislaţiei aplicabile şi a următoarelor precizări.

Providerul va depune toate eforturile rezonabile pentru a se asigura de faptul că informaţia oferită prin pagina web este exactă şi completă.

Pagina web prezintă produse şi informaţii despre produse fără a angaja răspunderea providerului în acest sens. Aceste informaţii nu reprezintă garanţii de calitate privind produsele de niciun fel. Informaţii complete sunt transmise exclusiv la cerere fie de către persoana responsabilă a providerului fie de către partenerii comerciali ai acestuia. Persoana responsabilă poate fi comunicată ca urmare a transmiterii unei cereri la următoarea adresă de e-mail: [email protected].

Providerul nu este responsabil şi nu garantează pentrucorectitudinea sau caracterul complet al informaţiei disponibile pe pagina sa web, sau de faptul că informaţia este actualizată la zi. Providerul nu este responsabil şi nu garantează pentru corectitudinea sau caracterul complet al informaţiei disponibile pe pagina sa web sau pe toate link-urile directe sau indirecte către sau de pe pagina web, sau de faptul că informaţia este actualizată la zi. Providerul nu garantează faptul că informaţia oferită prin link-uri directe sau indirecte nu afectează drepturile oricăror terţi, incluzând aici fără limitare, drepturile de proprietate intelectuală. Providerul nu este răspunzător pentru orice tip de erori sau omisiuni care apar pe oricare din paginile web afiliate şi realizate de programatorii şi/sau editorii acestor pagini web. Apariţia link-urilor pe pagina web proprie nu constituie o aprobare, sponsorizare, afiliere sau recomandare a providerului.

Din considerente legale nu putem şi nici nu încercăm să controlăm informaţia oferită de partenerii noştri comerciali şi publicată prin intermediul acestei pagini web. Această pagină web este exclusiv un loc de desfăşurare. Furnizorul nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul oricărei pagini deschise de un asemenea link. Providerul nu deţine controlul asupra calităţii, securităţii sau caracterului legal al informaţiei prezentate de terţi. Fiecare companie, alta decât cea a providerului, care oferă informaţii pe sau prin intermediul paginii web este responsabilă de conţinutul său indiferent cum este prezentat pe o platformă de tip "e-business" sau în alt mod. Deoarece providerul nu deţine cunoştinţe specifice despre aceste pagini şi nici nu examinează conţinutul acestora, se aşteaptă ca dumneavoastră să acordaţi mare atenţie şi să fiţi permanent foarte precaut la utilizarea acestor pagini web.

Providerul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări informaţiei disponibile pe pagina web, fără o notificare prealabilă.

Providerul nu este răspunzător pentru prejudicii directe sau indirecte; inclusiv pentru câştigul nerealizat, pentru prejudiciile speciale, întâmplătoare sau consecutive, de orice fel sau natură, cunoscute şi necunoscute, suspectate sau nesuspectate, declarate şi nedeclarate, care sunt produse sau se află în legătură cu informaţia disponibilă pe pagina web.

Dacă aveţi probleme sau preocupări referitor la alte pagini web, atunci vă rugăm să contactaţi direct administratorul acestor website-uri.