Imprint (PL)

Publisher

HARTING Polska Sp. z o.o.
ul. Duńska 11
54-427 Wroclaw
Tel. +48 (71) 352 81 71
Tel. +48 (71) 352 81 74
Fax: + 48 (71) 350 42 13

Commercial register: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy
Number KRS: 0000288791
NIP: 8951892491