Wydawca (PL)

Wydawca

HARTING Polska Sp. z o.o.
ul. Duńska 11
54-427 Wroclaw
Tel. +48 (71) 352 81 71
Tel. +48 (71) 352 81 74
Faks: + 48 (71) 350 42 13

Rejestr Handlowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy
Numer KRS: 0000288791
NIP: 8951892491