Trends

Cyfryzacja

Cyfryzacja to podstawowy warunek i silnik napędowy przemysłu zintegrowanego, w którym zapewnia holistyczną współpracę procesów biznesowych. Jest warunkiem nowych sieci wartości dodanej (zarówno pionowych, jak i poziomych), nowych modeli biznesowych i nowych kierunków usług. Bez cyfryzacji nie można by sprostać ekonomicznie rosnącej złożoności produkcji i indywidualizacji potrzeb klienta. Zintegrowane funkcje analityczne, takie jak inteligentne sieci zasilania, rejestrują i monitorują dane energetyczne maszyn i instalacji. Otwiera to dostęp do nowych strategii serwisu i konserwacji. Możliwe stają się większa ekonomiczność, efektywność i elastyczność produkcji przy wyższym poziomie jakości.