Trendy

Cyfryzacja

Cyfryzacja jest istotnym stanem i siłą napędową przemysłu zintegrowanego, ponieważ zapewnia całościową sieć procesów biznesowych. Jest wstępnym wymaganiem dla nowych sieci z wartością dodaną (zarówno wertykalnych, jak i horyzontalnych), dla nowych modeli biznesowych i nowych kierunków usług. Bez cyfryzacji nie można by sprostać ekonomicznie rosnącej złożoności produkcji i indywidualizacji potrzeb klienta.